ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ

317

Ο τομέας του πολιτισμού πλήττεται σκληρά από την πανδημία του κορωνοϊού, διαμηνύουν οι ηθοποιοί μέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων. Με κοινή ανακοίνωση τους η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και η ΕΗΚ θέτουν επι τάπητος τα προβλήματα του κλάδου και καλούν το κράτος να αναλάβει, με συντονισμένο τρόπο, άμεση δράση και να μετριάσει τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης του COVID-19 στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Απαιτούν παράλληλα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπως την άμεση λήψη μέτρων για την εξασφάλιση ειδικού επιδόματος, για οικονομική ενίσχυση, και ασφαλιστικής κάλυψης σε όλους τους εργαζομένους των εικαστικών και παραστατικών τεχνών άνευ όρων και προϋποθέσεων μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση.

Αυτούσια η ανακοίνωση των ηθοποιών η οποία υπογράφεται από τον Γραμματέα της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Προκόπη Αγαθοκλέους και τον πρόεδρο της ΕΗΚ Ανδρέα Τσέλεπο:

«Το σώμα των ηθοποιών στο σύνολό του, μαζί με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους του, διαχρονικά παλεύει για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, την εξασφάλιση δίκαιης μισθοδοσίας αλλά και την εφαρμογή μιας σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και του θεσμού των κοινωνικών ασφαλίσεων, ταυτόχρονα προωθώντας τη θεατρική ανάπτυξη και έρευνα.

Σήμερα, είμαστε αντιμέτωποι με μια πανδημία και από την πρώτη μέρα αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης τα συνδικαλιστικά όργανα (ΕΗΚ και Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ), σε συνεργασία μεταξύ τους, δηλώνουν το παρόν τους, καταγράφουν τα προβλήματα και βοηθούν στο συντονισμό και επίλυσή τους, σε συνεχή, πάντα, επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και με όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς στη Κύπρο πλήττονται σκληρά από την πανδημία COVID-19. Ζωντανές εκδηλώσεις και παραστάσεις έπρεπε να ακυρωθούν/αναβληθούν επ’ αόριστον, ενώ οι περισσότεροι πολιτιστικοί χώροι αναγκάστηκαν να κλείσουν τις πόρτες τους. Οι πολιτιστικοί δημιουργοί επηρεάζονται σοβαρά από τη διακοπή των παραγωγών. Σε τομείς όπως το θέατρο, η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, το χοροθέατρο, που χαρακτηρίζονται είτε από ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας είτε από αυτοαπασχόληση, σε συνδυασμό με μικρή ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, η απώλεια εισοδήματος αποτελεί άμεση απειλή για την ύπαρξη δημιουργών στις παραστατικές και εικαστικές τέχνες, πολλοί από τους οποίους πάλευαν πολύ πιο πριν από την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επιβιώσουν.

Καλούμε το κράτος να αναλάβει, με συντονισμένο τρόπο, άμεση δράση και να μετριάσει τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης του COVID-19 στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, ιδίως των ανεξάρτητων δημιουργών καθώς και των θεατρικών/τηλεοπτικών/κινηματογραφικών παραγωγών και των εργαζομένων τους. Ζητούμε τη θεσμοθέτηση προληπτικών μέτρων, ολοκληρωμένης και μεγάλης κλίμακας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για την συντήρηση και επανάκαμψη της βιομηχανίας θεάματος και της πολιτιστικής δημιουργίας, όπως επίσης την αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για τις τέχνες και τον πολιτισμό, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση των δημιουργών και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης (πχ. Ευρωπαϊκά κονδύλια, άλλα κρατικά αναξιοποίητα κονδύλια, χορηγίες από ιδιώτες), για την ενίσχυση του πολιτισμού.

Βραχυπρόθεσμα, απαιτούμε τις ακόλουθες άμεσες, ευέλικτες και μη γραφειοκρατικές πρωτοβουλίες:

  • Την άμεση λήψη μέτρων για την εξασφάλιση ειδικού επιδόματος, για οικονομική ενίσχυση, και ασφαλιστικής κάλυψης σε όλους τους εργαζομένους των εικαστικών και παραστατικών τεχνών άνευ όρων και προϋποθέσεων ( λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της φύσης του επαγγέλματός μας,) μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση.
  • Εξασφάλιση της πρόσβασης στο επίδομα ανεργίας και άλλων κοινωνικών παροχών για όλους τους επαγγελματίες-εργαζομένους του πολιτιστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοεργοδοτουμένων, και της αποζημίωσής τους για τη διακοπή του εισοδήματός τους.
  • Ζητούμε όπως τα υπάρχοντα κονδύλια για τον Πολιτισμό, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω της κατάστασης, να αξιοποιηθούν στο ακέραιο για την στήριξη και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  • Οι Πολιτιστικοί φορείς να καταγράψουν τις εκδηλώσεις/παραγωγές που έχουν ματαιωθεί λόγω των γεγονότων και να αναλάβουν ευθύνη είτε για την αποπεράτωσή τους είτε για την ολική αποζημίωση των συντελεστών.
  • Ζητούμε άμεσα θέσπιση νομοθεσίας που να κατοχυρώνει την ιδιότητα-status του καλλιτέχνη.

 Τέλος, το σώμα των ηθοποιών, στο σύνολό του, δηλώνει το παρόν του για οποιονδήποτε δημόσιο διάλογο και συντονισμό για το κοινό καλό. Είμαστε αλληλέγγυοι και πρόθυμοι να παρέχουμε βοήθεια σε όλους. Επίσης, θεωρούμε πως η παρουσία των καλλιτεχνών είναι σημαντική και ζητούμε την συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της εν λόγω κρίσης στον τομέα του Πολιτισμού. Είμαστε στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις.»