Λήξη απεργίας στην Lois Builders Ltd

404

Τα Συμβούλια των Συντεχνιών Οικοδόμων, ανακοίνωσαν ότι έχει λήξει η απεργία που είχαν προκηρύξει οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Lois Builders Ltd.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Συντεχνιών, η μεσολαβητική πρόταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έγινε αποδεκτή και από τα δύο μέρη και ήδη οι εργασίες σε όλα τα εργοτάξια της εταιρείας έχουν επαναρχίσει.