Μάχη για αποκατάσταση της ΑΤΑ με τον νέο χρόνο

365

Ένα σημαντικό θέμα θα τεθεί ενώπιον των εργαζομένων σε λιγότερο από δύο μήνες και αυτό αφορά την επαναφορά του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Υπενθυμίζουμε ότι είχε επιτευχθεί μεταβατική συμφωνία για την ΑΤΑ για τα χρόνια 2018, 2019 και 2020, η οποία λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία παρατάθηκε και  το 2021.

Με βάση την μεταβατική συμφωνία η ΑΤΑ καταβάλλεται μία φορά το χρόνο και μόνο στο 50% της ετήσιας αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή και με την προϋπόθεση ότι το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους θα παρατηρείται ανάπτυξη, σε ετήσια βάση. Η μεταβατική συμφωνία των κοινωνικών εταίρων διασφαλίζει επίσης πως οι μισθοί δεν επηρεάζονται αρνητικά λόγω της ΑΤΑ σε περίπτωση που η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έχει αρνητικό πρόσημο και πως ο θεσμός και οι πρόνοιες της συμφωνίας εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Η ΠΕΟ, όπως διαμήνυσε ο Γενικός της Γραμματέας Πάμπης Κυρίτσης, με τη λήξη της μεταβατικής συμφωνίας για την ΑΤΑ, διεκδικεί επαναφορά της έτσι που να αναπληρώνεται πλήρως η αγοραστική αξία των μισθών με βάση την κίνηση του τιμαριθμικού δείκτη.

Σε δηλώσεις του ο Πάμπης Κυρίτσης τόνισε την ανάγκη για πλήρη επαναφορά της λέγοντας: «Η ΑΤΑ πρέπει να αποκατασταθεί γιατί όπως είναι σήμερα επιστρέφει μόνο το 50% της αγοραστικής δύναμης σε όσους εργαζόμενους την παίρνουν, γιατί ένα μεγάλος μέρος στον ιδιωτικό τομέα δεν την παίρνει. Στο τέλος του χρόνου που λήγει η υφιστάμενη συμφωνία να δώσουμε τη μάχη έτσι ώστε να επανέλθει κανονικά. Επιπρόσθετα, θα αγωνιστούμε ώστε να λαμβάνουν την ΑΤΑ όλοι οι εργαζόμενοι και όχι απλά ένας μικρός αριθμός από αυτούς».

Συνεχίζοντας τόνισε πως η ΠΕΟ στόχο έχει να διασφαλίσει ότι δεν θα ξαναπληρώσουν οι εργαζόμενοι μέσα από την ακρίβεια τον λογαριασμό και αυτής της κρίσης και ότι δεν θα συρρικνωθεί ξανά το βιοτικό τους επίπεδο και η αγοραστική τους δύναμη. «Αν συμβεί αυτό, επεσήμανε, θα έχουμε τεράστια προβλήματα κοινωνικής συνοχής. Επιπρόσθετα, αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν αγοραστική δύναμη για να γίνουν καταναλωτές δεν θα μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο κύκλος της οικονομίας».

Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα: Αφήνεται, λανθασμένα, να νοηθεί ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι από τη συζήτηση

Σε ότι αφορά τη συζήτηση που ξεκίνησε και συνεχίζεται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, ο Γ.Γ. της ΠΕΟ ανέφερε ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία.

«Υπάρχουν, είπε, τεράστια ζητήματα που πρέπει να λυθούν όπως το τί γίνεται με τις Συλλογικές Συμβάσεις διότι τα μίνιμουμ, αυτά για τα οποία συζητούμε, υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται για όλους τους εργαζόμενους». Το κυριότερο που πρέπει να κατοχυρωθεί και πρέπει να παρέμβει η πολιτεία ως προς αυτό, είναι η υποχρέωση των εργοδοτών να εφαρμόζουν τα ελάχιστα δικαιώματα που προβλέπονται στις Συμβάσεις και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που δεν έχουν Συλλογικές Συμβάσεις. Πρέπει, λοιπόν, να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για τους ανοργάνωτους εργαζόμενους ώστε να μπορούν να έχουν κατοχυρωμένο από το Νόμο ένα ελάχιστο δικαίωμα στον μισθό, στο Ταμείο Προνοίας, στον 13ο μισθό κτλ.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα που τίθενται και πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι έτοιμοι να κινητοποιηθούν και να δώσουν μάχες και δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης που γίνεται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα θα είναι απαραίτητα και αυτό που επιθυμούμε εμείς», είπε ο Γ.Γ. της ΠΕΟ και εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι αφήνεται, λανθασμένα, να νοηθεί ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι από τη συζήτηση, κάτι που δεν ισχύει.

«Αν η πρόθεση είναι να εισαχθεί κατώτατος μισθός για να υποσκάψουν τις Συλλογικές Συμβάσεις, δεν θα το δεχτούμε», προειδοποίησε.