Μέχρι 5 Ιουνίου οι αιτήσεις για το Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών σε ορεινά θέρετρα

455

Ως τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων στο Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτούμενων σε ξενοδοχεία των ορεινών θέρετρων και περιοχής Πύργου Τυλληρίας κατά τη θερινή περίοδο του 2020 των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίστηκε η 5η Ιουνίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δεν αναγράφεται στις αιτήσεις του Υπουργείου Εργασίας, γι αυτό και η ιστοσελίδα μας ενημερώνει τους εργαζόμενους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση.

Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 5.7.2020 μέχρι 18.9.2020 για τα ορεινά θέρετρα και τα ξενοδοχεία της περιοχής Πύργου Τυλληρίας.