Μαζική αντίδραση των εργαζομένων στην Ελληνική Τράπεζα

463

Ομόφωνα απέρριψαν την θέση της Διεύθυνσης της Ελληνικής Τράπεζας να προβεί σε πλεονασμούς τ​​​α Κλαδικά Συμβούλια των Συντεχνιών ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΟΙΥΚ ΣΕΚ στην τράπεζα, αφού ενημερώθηκαν για την επιστολή του Διευθυντή της Τράπεζας. Καλούν τη Διεύθυνση εάν επιθυμεί να αποχωρήσει προσωπικό να ακολουθήσει τις υπάρχουσες πρακτικές στον τραπεζικό τομέα και να ανακοινώσει γενναιόδωρο εθελούσιο σχέδιο εξόδου αντί πλεονασμών.

Περαιτέρω, στην κοινή ανακοίνωση αναφέρουν πως αν η Τράπεζα επιμένει σε πλεονασμούς θα λάβουν όλα τα νόμιμα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για προστασία των εργαζομένων στην Ελληνική Τράπεζα.

Συνεχίζοντας αναφέρουν ότι για τις Συντεχνίες προέχει η κατάληξη σε συμφωνία για ανανέωση και εναρμόνιση των συλλογικών Συμβάσεων το συντομότερο δυνατό  και για αυτό δεν αποδέχονται τη σύνδεση των πλεονασμών με τις συζητήσεις που διεξάγονται για την ανανέωση και εναρμόνιση των όρων απασχόλησης της Συλλογικής Σύμβασης.

Αναφέρονται επίσης στην επαναφορά των αποκοπών και τοποθέτηση των μεταφερόμενων από τα ΣΠΙ στις υφιστάμενες κλίμακες της Τράπεζας, όπως προνοούν οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με την Ελληνική Τράπεζα από τις Συντεχνίες μας με τη μεταφορά των εργοδοτουμένων από τα ΣΠΙ στην Ελληνική Τράπεζα.

Οι συντεχνίες καλούν όλους τους εργαζόμενους της Ελληνικής Τράπεζας, μαζικά, να στηρίξουν τις αποφάσεις των Συντεχνιών τους και όλοι ενωμένοι να προστατέψουν τα εργασιακά τους συμφέροντα.

Οι Συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ θα στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις οποιοδήποτε μέτρο αποφασιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, συμπληρώνουν.