Νέα ΓΓ της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ η Νάτια Κυρίτση

126

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023, συνήλθαν στην πρώτη τους συνεδρία τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων, Γεωργίας, Δασών, Μεταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου ΠΕΟ (ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ), τα οποία εκλέγηκαν στο 33ον Παγκύπριο Συνέδριο της Συντεχνίας, στις 12 Οκτωβρίου 2023.

Στη συνεδρία προέδρευσε η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Η  Νάτια Κυρίτση εκλέγηκε νέα Γενική Γραμματέας, ο Στέλιος Στέλιου επανεκλέγηκε στη θέση του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα και ο  Αντρέας Κυριάκου στη θέση του Γενικού Ταμία. 

Στη  Γραμματεία εκλέγηκαν οι Νάτια Κυρίτση, Στέλιος Στέλιου και Χρίστος Χριστοφή και στο  Εκτελεστικό Συμβούλιο, οι Νάτια Κυρίτση, Στέλιος Στέλιου, Αντρέας Κυριάκου, Κώστας Χρίστου, Χρίστος Χριστοφή, Ηρακλής Μαρίνος και Γεώργιος Πλυσής.  

Η νέα Γενική Γραμματέας διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι όλοι οι αξιωματούχοι της Συντεχνίας θα εργαστούν με συλλογικότητα και ομαδικό πνεύμα, με ειλικρίνεια και συντροφικότητα, με κριτική και αυτοκριτική, αλλά κυρίως με σκληρή δουλειά και μαχητική διάθεση για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των εργαζομένων.

Διαβεβαίωσε επίσης τη Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, ότι η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ θα συνεχίσει ως αναπόσπαστο μέρος της ΠΕΟ και βασικό στοιχείο του οικοδομήματος της, να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην υλοποίηση των ευρύτερων στόχων του συνδικαλιστικού κινήματος στον τόπο μας και στη βελτίωση του ρόλου και της επιρροής της ΠΕΟ στην κυπριακή κοινωνία.