Οι εργαζόμενοι στη CPT ζητούν τα δεδουλευμένα τους και εφαρμογή της συμφωνίας

388

Επιστολή προς τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας λεωφορείων Cyprus Public Transport απέστειλαν στις 16 Σεπτεμβρίου οι Συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ κοινοποιώντας τις αποφάσεις και προβλήματα που έθεσαν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, στη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης τους στις 15/09/2020.

Μετά από συζήτηση επαναβεβαιώθηκε η απόφαση της προηγούμενης συνέλευσης για λήψη μέτρων σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους και δεν υλοποιηθεί πλήρως η συμφωνία της 1ης Σεπτεμβρίου. Επίσης για την επίλυση των προβλημάτων, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν παραβιάσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) και άλλων συμφωνιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, που τα μέτρα λαμβάνονται όχι για διεκδικήσεις αλλά για την ορθή πληρωμή των δεδουλευμένων και εξόφθαλμες παραβιάσεις συμφωνιών και της ΣΣΕ, τότε οι ώρες της αποχής από την εργασία πρέπει να πληρώνονται, όπως επισημαίνεται στην επιστολή.

Επίσης οι εργαζόμενοι διεμήνυσαν ότι πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα η συμφωνία που έγινε στο τέλος Ιουλίου και υπογράφηκε στο γραφείο της διευθύντριας του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων π.χ. διατήρηση των οδηγών στο καθεστώς που εργάζονταν, υποδομές (σε αρκετές αφετηρίες δρομολογίων δεν υπάρχει καμιά υποδομή) και τα υπόλοιπα που δεν υλοποιήθηκαν.

Το Ταμείο Προνοίας θα πρέπει να εμβάζεται εκεί και όπου επιθυμεί ο κάθε εργαζόμενος από τις 5/7/2020, σε διαφορετική περίπτωση οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά.

Ζητούν παράλληλα πλήρη εφαρμογή των όρων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας π.χ. μισθός με βάση την υπηρεσία και τις κλίμακες (οδηγοί με εξάμηνη υπηρεσία €1396,00).

Στην επιστολή οι Συντεχνίες ζητούν και την επίλυση των προβλημάτων που έχουν σταλεί στην εταιρεία με προηγούμενη αλληλογραφία και δεν επιλύθηκαν. Μερικά από αυτά είναι:

  • – Το κλείσιμο της βάρδιας των οδηγών δεν κλείνει πάντοτε με βάση τη μηχανή τηλεματικής.

– Υπάρχουν αρκετές απορίες για τις μηχανές παράδοσης των εισπράξεων της ημέρας και των υπολοίπων από τις καταθέσεις.

– Να ενισχυθεί ο φωτισμός πάνω από τη μηχανή τηλεματικής για σκοπούς αποφυγής λαθών των εισπράξεων των μετρητών. Επίσης να επανεξεταστεί ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε η τζελατίνη στο παράθυρο του οδηγού και για διαχωριστικό με τους επιβάτες γιατί δημιουργεί προβλήματα στους οδηγούς.

– Η πληρωμή της ώρας έναρξης της εργασίας από και προς το χώρο των σταθμών ή σε άλλους χώρους στάθμευσης να φαίνεται ξεχωριστά στην κατάσταση πληρωμής.

– Στο Ταμείο αδειών να αποκόπτεται 8% που αντιστοιχεί σε 20 μέρες άδεια,  8.5% σε αυτούς που έχουν 21 μέρες άδεια και 9.5% σε αυτούς που έχουν 24 μέρες άδεια ανάπαυσης.

– Οι Οδηγοί να έχουν κλειδιά για να κλειδώνουν τις πόρτες των λεωφορείων για λόγους ασφάλειας, όταν θα απομακρύνονται από αυτά για δικαιολογημένους λόγους.

– Έγκαιρη καταβολή των αποκοπών από εργαζόμενους στα ανάλογα ταμεία.