Οι εργαζόμενοι του ΟΑΥ απορρίπτουν την πρόταση ΔΗΣΥ

292

Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, οι εργαζόμενοι του ΟΑΥ απορρίπτουν την πρόταση του ΔΗΣΥ τεκμηριώνοντας τη θέση τους και ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχουν θέσει ποτέ ως προϋπόθεση την κάλυψη τους από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

Αυτούσια η επιστολή των Συντεχνιών προς τον πρόεδρο του ΔΣ ΟΑΥ:

“ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΥ Ημερομηνία: 18 Οκτωβρίου 2019

Θέμα: Τοποθέτηση Συντεχνιών επί της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΔΗΣΥ

Κατά την διάρκεια της συνεδρίας της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στις 17 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Οργανισμού έδωσε στους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους επιστολή που αποστάλθηκε την ίδια ημέρα προς τον ίδιο από Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΔΗΣΥ με την οποία διατυπώνεται η ετοιμότητα στήριξης της αποδέσμευσης του κονδυλίου από μέρους τους, υπό την προϋπόθεση ότι η Διοίκηση του Οργανισμού θα ζητήσει από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας την αποδέσμευση του απαιτούμενου ποσού ώστε να ενταχθεί ο ΟΑΥ στο Κυβερνητικό Σχέδιο που προβλέπει κάλυψη των εργαζομένων του Οργανισμού στα Δημόσια Νοσηλευτήρια.

Ο Πρόεδρος του ΟΑΥ ζήτησε να έχει την τοποθέτηση των εργαζομένων στον Οργανισμό και των εκπροσώπων τους επί της πρότασης.

Οι εργαζόμενοι αφού εξέτασαν την πρόταση σήμερα το πρωί και κατέληξαν στα πιο κάτω:

• Η πρόταση δεν επιλύει το κύριο και άμεσο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω της μη αποδέσμευσης του κονδυλίου για το 2019 με αποτέλεσμα να υπάρχουν εγχειρήσεις και τοκετοί που ήδη πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα και άλλες που είναι προγραμματισμένες μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα για τις οποίες ο Οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τους επηρεαζόμενους, παρά το γεγονός ότι αυτό είναι συμφωνημένο μέσα από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τους. Είναι λάθος να εξαναγκαστεί το προσωπικό να ακυρώσει προγραμματισμένες εγχειρίσεις για να τις επαναπρογραμματίσει σε νέο παροχέα.

• Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΥ δεν έχουν θέσει ποτέ ως προϋπόθεση την κάλυψη τους από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Οι εργαζόμενοι αυτό που απαιτούν είναι η εφαρμογή της Συλλογικής του Σύμβασης που προνοεί την διασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού από τον Οργανισμό. Η επιλογή της κάλυψης αυτής μέσω ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας, έγινε το 2006 και ισχύει μέχρι σήμερα, χωρίς κανένας να θέσει ζήτημα.

• Τονίζεται με έμφαση ότι, οι παρεχόμενες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης αναπροσαρμόστηκαν από την 1/6/2019 και έγιναν αποδεκτές από το προσωπικό του ΟΑΥ, χωρίς ενδοιασμό, προκειμένου να εξαιρούνται πλήρως και ξεκάθαρα όλες οι υπηρεσίες που καλύπτονται στην 1η Φάση του ΓεΣΥ.

• Η ιδιαίτερη ευαισθησία που επιδεικνύεται σήμερα, 7 μήνες μόλις πριν την ολοκλήρωση του ΓΕΣΥ, τον Ιούνιο του 2020, που δεν συμπεριλαμβάνεται η Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη και στρέφεται ειδικά προς τους εργαζόμενους του
ΟΑΥ, θέτοντας συγκεκριμένους όρους για να αποδεσμευτεί το κονδύλι, μετά που ήδη οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους έμειναν ακάλυπτοι σε Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη και Επείγοντα Περιστατικά, εκτός από τις εύλογες και αντικειμενικές απορίες που δημιουργεί, είναι και χωρίς κανένα περιεχόμενο για το 2019 επειδή δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα.

• Οι εργαζόμενοι ζητούν από τον Οργανισμό να ενεργήσει προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας για την άμεση αποδέσμευση του κονδυλιού που αφορά στο 2019 επειδή είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσει ο Οργανισμός να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμότητες που ήδη έχουν δημιουργηθεί σε εκείνους τους εργαζομένους που έχουν πραγματοποιήσει εγχειρήσεις, τοκετούς ή έχουν προγραμματισμένες εγχειρήσεις και τοκετούς μέχρι το τέλος του 2019.

• Οι εργαζόμενοι επαναλαμβάνουν ότι δεν θέτουν προϋποθέσεις ως προς το τρόπο της κάλυψης τους. Δεν έχουν απορρίψει ποτέ καμιά άλλη πρόταση. Σε αυτό το πλαίσιο δηλώνουν την ετοιμότητα τους να εξετάσουν με υπευθυνότητα όλες τις μορφές κάλυψης που θα τους προταθούν στον διάλογο με τον Οργανισμό για το
2020, συμπεριλαμβανομένου και της ένταξης τους στο Κυβερνητικό Σχέδιο.

• Οι εργαζόμενοι επαναβεβαιώνουν την ετοιμότητα τους να συνεχίσουν να εργάζονται για την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ. Παράλληλα, σημειώνουν την απαίτηση τους να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τα όσα ισχύουν για όλους τους Οργανισμούς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά τρόπο που να μην δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος τους.

ΣΥΟΑΥ – ΟΗΟ ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ- ΟΑΥ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ”