Οι Συντεχνίες δίνουν χρόνο στο διάλογο για επίλυση των διαφορών στο λιμάνι

486

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Άντης Αποστόλου ζήτησε την περασμένη εβδομάδα από τις Συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ και την αντίστοιχη της ΣΕΚ, χρόνο 10 ημερών ώστε να ενημερωθεί  και να συμβάλει στην επίλυση των εργατικών διαφορών που προέκυψαν μεταξύ τους και των εταιρειών Eurogate Container Terminal Limassol, DP World Limassol και στον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων.

Οι Συντεχνίες είχαν προειδοποιήσει για 24ωρη απεργία των εργαζομένων στην DP World Limassol για αύριο Τετάρτη 28 Ιουλίου αφού δεν υπογράφηκε η Συλλογική Σύμβαση εκ μέρους της εταιρείας.

Επιπρόσθετα, οι Συντεχνίες προειδοποίησαν με μέτρα στις εταιρείες Eurogate Container Terminal Limassol, DP World Limassol και στον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων αφού οι συζητήσεις για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης των Λιμενεργατών και Σημειωτών ενώπιον του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο.

Η προειδοποίηση για τη λήψη μέτρων αρχές Αυγούστου παραμένει και εναπόκειται στις εταιρείες η αποφυγή τους.