Πάγια θέση ο τερματισμός πέναλτι 12% όσων αφυπηρετούν πρόωρα

291

Την θέση αρχής της ΠΕΟ ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να επανακτήσουν όλα τα δικαιώματα που έχασαν βίαια λόγω της οικονομικής κρίσης, μετέφερε ο Γ.Γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Νίκος Γρηγορίου, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για τα επαγγελματικά σχέδια των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και την πρόταση της κυβέρνησης για τερματισμό της αναλογιστικής μείωσης του 12% από τα επαγγελματικά ταμεία σύνταξης που επιβλήθηκε το 2013 για όσους επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα και νοουμένου ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ θεωρεί ότι η πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση διότι διορθώνει μια στρέβλωση αλλά επανέλαβε το πάγιο αίτημα της ΠΕΟ για επανεξέταση και κατάργηση του ισοπεδωτικού μέτρου μείωσης κατά 12% των συντάξεων όλων των ασφαλισμένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Την ίδια στιγμή ο Γ.Γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ έθεσε τις σοβαρές ενστάσεις της Συντεχνίας σε δύο σοβαρά ζητήματα, τα οποία αν προηγείτο ικανοποιητικός κοινωνικός διάλογος θα αποφεύγονταν, όπως ανέφερε. Καταρχήν, διαφώνησε με την συμπερίληψη πρόνοιας που αφορά το 50% της ΑΤΑ. Όπως σημείωσε η ΣΗΔΗΚΕΚ, η συμφωνία που έγινε για την ΑΤΑ είναι μεταβατική και λήγει στο τέλος του 2020 και θα ξεκινήσει διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, όπου η ΠΕΟ ξεκαθάρισε ότι θα απαιτήσει την πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ. Την ίδια άποψη διατύπωσαν και οι υπόλοιπες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και η εισήγηση για να αφαιρεθεί αυτή η πρόνοια από το Νομοσχέδιο εισακούστηκε.

Επίσης, το νομοσχέδιο εισάγεται τροποποίηση όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που καταβάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης. Όπως αναφέρθηκε μέχρι τώρα επικράτησε η πρακτική όποιος φεύγει να παίρνει όλα τα δεδουλευμένα όπως αυτός που παίρνει πρόωρη αφυπηρέτηση ανεξάρτητα της όποιας ποινής του είχε επιβληθεί. Έτσι εισάγεται μια ενδιάμεση ποινή που ονομάστηκε «τερματισμός υπηρεσιών», ώστε αν κάποιος κάνει ένα πολύ μεγάλο παράπτωμα να μην παίρνει όσα πήρε κάποιος με πρόωρη αφυπηρέτηση. Εκ μέρους των Συντεχνιών αναφέρθηκε ότι συμφωνούν με την ανάγκη συζήτησης των ποινών ωστόσο θα πρέπει να διεξαχθεί κοινωνικός διάλογος και μετά να ληφθούν αποφάσεις.

Σε ότι αφορά γενικά την παρουσίαση του Νομοσχεδίου, φαίνεται ότι η εφαρμογή εφάπαξ κυβερνητικού μέτρου παροχής κινήτρων πρόωρης αφυπηρέτησης για υπαλλήλους του κρατικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα έχει θετική επίπτωση στα δημόσια οικονομικά. Το σχέδιο απευθύνεται στους υπάλληλους που είτε θα υπολείπονται πέντε έτη από τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης είτε θα έχουν συμπληρώσει 400 μήνες συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.

Το νομοσχέδιο, όπως είπε ο Υπουργός, θα δημιουργεί ένα παραθυράκι 45 ημερών, περίοδο κατά την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόωρη συνταξιοδότηση χωρίς να υφίστανται την αναλογιστική μείωση 12% που καταβάλλεται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα για υπηρεσία από την 1-1-2013 και μετά. Από τον νόμο δεν καλύπτονται υπάλληλοι που διορίστηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011 ή ωρομίσθιοι.

Όπως ανέφερε στην Επιτροπή ο Αναλογιστής της συγκεκριμένης πρότασης Μαρίνος Θεοδοσίου, το σύνολο των εν δυνάμει υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια για πρόωρη αφυπηρέτηση είναι 4.088 από τους οποίους 1.175 εκπαιδευτικοί και 2.913 άτομα από τον υπόλοιπο ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το κόστος για το δημόσιο από την κατάργηση της αναλογιστική μείωσης του 12% σε περίπτωση που όλοι οι δικαιούχοι θα επιλέξουν να αποχωρήσουν θα είναι περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ, με προσδόκιμο ζωής τα 82 έτη. Ωστόσο το κράτος αναμένεται να εξοικονομήσει γύρω στα 106 εκατομμύρια ευρώ για το ίδιο διάστημα, σε μισθούς και εισφορές που θα κατέβαλλε σε υψηλόμισθους, ενώ θα μπορέσουν να γίνουν περισσότερες προσλήψεις νέων υπαλλήλων.

Κι ενώ το κόστος από την καταβολή της σύνταξης θα γίνει σε βάθος χρόνου, η Κυβέρνηση θα πληρώσει άμεσα τα εφάπαξ των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν.