ΠΕΟ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

397

Ανακοίνωση εξέδωσε η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αναφορικά με τα φαινόμενα παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας καλλιτεχνικής δραστηριότητας με την οποία απαιτεί την καθιέρωση Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης σε όλους τους χώρους εργασίας καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Παράλληλα ανακοίνωσε την λειτουργία Εξειδικευμένης Επιτροπής Δεοντολογίας και Στήριξης Καλλιτεχνών. 

Το φαινόμενο του εκφοβισμού, της άσκησης βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων μορφών παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας είναι παραδεκτό ότι υφίσταται τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο και συναφώς έχει αναγνωριστεί η ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση του, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Από τις 25 Ιανουαρίου όταν άρχισαν οι πρώτες αναφορές για συγκεκριμένα περιστατικά στο χώρο του Θεάτρου, η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ έχει τοποθετηθεί δημόσια με ανακοίνωση τονίζοντας την αδήριτη ανάγκη προστασίας των θυμάτων από τους θεσμοθετημένους φορείς και της ανάγκης πρόληψης του φαινομένου από την πολιτεία.

«Έχουμε απαιτήσει όπως καθιερωθεί Κώδικας πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων στο κάθε χώρο εργασίας που διεξάγεται καλλιτεχνική δραστηριότητα ο οποίος θέλουμε να αποτελεί μέρος της Συλλογικής Σύμβασης. Ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα αφού όπως έχουμε ενημερωθεί ο ΘΟΚ έχει εκφράσει την ετοιμότητα να μπει σε συζήτηση με στόχο να υιοθετηθεί τέτοιος Κώδικας», σημειώνει η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

«Παράλληλα με απόφαση του Δ.Σ μας έχουμε προχωρήσει στην σύσταση εξειδικευμένης Επιτροπής Δεοντολογίας και Στήριξης των Καλλιτεχνών η οποία σε διαρκή βάση μελετά και επεξεργάζεται τα θέματα αυτά και η οποία είναι έτοιμη και σε θέση να επιλαμβάνεται τέτοιας φύσης αναφορών και παραπόνων από συναδέλφους μας, με σκοπό να τους ενημερώνει υπεύθυνα για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους και γενικά να τους συμπαραστέκεται και στηρίζει στη προσπάθεια τους. Επικεφαλής αυτής της ολιγομελούς Εξειδικευμένης Επιτροπής Δεοντολογίας και Στήριξης, η οποία  αποτελείται από ηθοποιούς μέλη μας και την οποία πλαισιώνουν εμπειρογνώμονες από το χώρο κοινωνικών επιστημών και της νομικής, έχει οριστεί η Οργανωτική Γραμματέας της Κλαδικής μας,  Άντρη Δημητρίου», αναφέρεται.

«Είναι υποχρέωση όλων μας να συμβάλουμε ο καθένας από τη μεριά του στη διασφάλιση της αξιοπρέπειας όλων των εργαζόμενων καλλιτεχνών στο χώρο εργασίας τους. Εκφράζουμε την ετοιμότητα μας να συνεργαστούμε με κάθε πρωτοβουλία και προσπάθεια που γίνεται από οργανωμένους φορείς και σύνολα προς αυτή τη κατεύθυνση», καταλήγει η ανακοίνωση της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.