Προστασία για τους εργαζόμενους ο τροποποιημένος νόμος για την Ασφάλεια στην εργασία

330

Θετικά αξιολογεί η ΠΕΟ την τροποποίηση του Νόμου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία αφού είναι, σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του αρμόδιου Γραφείου της Ομοσπονδίας Νίκο Ανδρέου, ένα επιπρόσθετο εργαλείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας. «Εαν εφαρμοστεί σωστά θα βοηθήσει στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους των εργατικών ατυχημάτων», είπε.      

Όπως εξηγεί ο Ν. Ανδρέου, τον Δεκέμβριο του 2020 η Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της βελτίωσης και της πιο αποτελεσματικής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ψήφησε τροποποίηση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως του 2015.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση και η πιο αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, μέσω της δυνατότητας που παρέχεται στους Αρχιεπιθεωρητές να προχωρούν σε εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο:

  1. Γίνονται λεκτικές διορθώσεις.
  2. Προστίθενται νέοι ορισμοί για σκοπούς αποσαφήνισης των όρων που χρησιμοποιούνται στην νομοθεσία.
  3. Προβλέπεται ότι με διάταγμα του Υπουργού Εργασίας θα καθορίζονται τέλη για εξέταση ιεραρχικών προσφυγών, τα οποία θα καταβάλλονται ταυτόχρονα με την προσφυγή.
  4. Καθορίζεται η διαδικασία και τα ποσά της εξώδικης ρύθμισης:

-Το ποσό της εξώδικής ρύθμισης είναι ανάλογο της σοβαρότητας του αδικήματος , αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ για κάθε παράβασή.

-Το μέγιστο συσσωρευμένο ποσό της εξώδικης ρύθμισης που καθορίζεται στην ίδια ειδοποίηση εξώδικου δεν υπερβαίνει τις 5000 ευρώ.

-Το μέγιστο συσσωρευμένο ποσό εξώδικης ρύθμισης για κάθε επιχείρηση εντός δύο ετών δεν υπερβαίνει τις 20,000 ευρώ.

-Εάν το αδίκημα επαναληφθεί για δεύτερη φορά ή δεν τερματιστεί εντός καθορισμένης από τον Αρχιεπιθεωρητή προθεσμίας , το εξώδικο μπορεί να διπλασιαστεί , ενώ σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί για Τρίτη φορά , ο παραβάτης διώκεται ενώπιον δικαστηρίου.

-Το χρηματικό ποσό της εξώδικής ρύθμισης θα πρέπει να καταβληθεί εντός 28 ημερών προκειμένου να μην ασκηθεί ποινική δίωξη.

«Για σοβαρές κατηγορίες , όπως σοβαρά εργατικά ατυχήματα ή και θανατηφόρα, εννοείται ότι θα οδηγούνται απευθείας στο δικαστήριο», ξεκαθάρισε ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας της ΠΕΟ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προτεινόμενο από το Υπουργείο Εργασίας νομοσχέδιο αρχικά υπήρχε πρόνοια για εξώδικο πρόστιμο για παραβάσεις του νόμου από τους εργαζόμενους όμως μετά από παρέμβαση της ΠΕΟ και τροποποίηση του κατέθεσε το ΑΚΕΛ, η πρόνοια αυτή αφαιρέθηκε.

Από την έντυπη έκδοση του ΕΒ