Σεξιστική πρόνοια για κριτήρια πρόσληψης αστυνομικών

401

Αντιδράσεις προκαλεί ένα από τα κριτήρια πρόσληψης συμβασιούχων αστυνομικών το οποίο αναφέρει: «Οι γυναίκες υποψήφιες να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση από γυναικολόγο ότι δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης». Το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων ΠΕΟ εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρά σε αυτό το κριτήριο που τίθεται όταν πρόκειται για προσλήψεις είτε στην Εθνική Φρουρά είτε στην Αστυνομία.

Υπενθυμίζει την προκήρυξη προσλήψεων της Εθνικής Φρουράς Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ), τον Δεκέμβριο του 2020 όπου η αντίδραση της ΠΕΟ ήταν άμεση και το κριτήριο αυτό είχε αποσυρθεί.

“Θεωρούμε την πρόνοια αυτή σεξιστική και απαράδεκτη και παραβιάζει την αρχή της ισότητας των φύλων”, τονίζει το Γραφείο Γυναικών της ΠΕΟ και καλεί τους αρμόδιους όπως άμεσα αποσύρουν την εν λόγω πρόνοια από τα κριτήρια πρόσληψης και την δια παντός διαγραφή του από μελλοντικές προκηρύξεις θέσεων είτε στην Εθνική Φρουρά είτε στην Αστυνομία και παραβιάζουν τον Νόμο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

“Καλούμε την Επίτροπο Ισότητας, την Επίτροπο Διοικήσεως και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση, να ενεργήσουν άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή”, καταλήγει η ΠΕΟ.