Σοβαρή υποστελέχωση σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια

637

Η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ μαζί με την αντίστοιχη συντεχνία της ΣΕΚ έχουν πραγματοποιήσει αντιπροσωπευτικές συνελεύσεις με βάση τα πρωτόκολλα υγείας σε ανοικτούς χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στους κλάδους επαγγελμάτων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στον ΟΚΥπΥ.

Σκοπός η ενημέρωση των εργαζόμενων και η πορεία των διαπραγματεύσεων, εξαιτίας της συνάντησης των συντεχνιών ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ με τον πρόεδρο του ΟΚΥπΥ, τον Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή και άλλους υπηρεσιακούς για συζήτηση και επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν στα Δημόσια Νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ.

Στη συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ όπως ενημέρωσε τους εργαζόμενους ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ Σαββάκης Κωνσταντίνου συζητήθηκαν θέματα  καθοριστικής σημασίας τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία των Δημόσιων Νοσοκομείων, την απόδοση και την ποιοτική φροντίδα στην προσπάθεια υλοποίησης των καθηκόντων τους, σε μια περίοδο εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

Τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν προς συζήτηση και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των τμημάτων είναι η σοβαρή υποστελέχωση που υπάρχει σε όλα τα Δημόσια Νοσηλευτήρια και Κέντρα Υγείας σε όλες τις βαθμίδες επαγγελμάτων λόγω των αφυπηρετήσεων, των μετακινήσεων εντός και εκτός νοσοκομείου λόγω εκτάκτων αναγκών, την αλλαγή καθηκόντων κάποιων εργαζομένων κατόπιν σύστασης του ιατρικού συμβουλίου καθώς επίσης και την δημιουργία  και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων για πρόσθετες υπηρεσίες.  Σ’  αυτά τα ζητήματα έγινε εκτεταμένη αναφορά και ανάλυση των τρόπων επίλυσης τους.

Ιδιαίτερη σημασία στη συζήτηση δόθηκε στην αναγκαιότητα της πιστής τήρησης των κανονισμών και όρων απασχόλησης, τις θεσμικές διαδικασίες προσλήψεων αλλά και την εφαρμογή των σχεδίων υπηρεσίας . Όπως επισημάνθηκε για τα πιο πάνω, παρουσιάστηκαν παραβιάσεις και ήταν και αιτία εργατικής διαφοράς. Επίσης επισημάνθηκαν  οι αντιεπαγγελματικές και ανάρμοστες συμπεριφορές του ΟΚΥπΥ έναντι του ΩΚΠ που δημιούργησαν έντονες προστριβές και αντιπαραθέσεις.

Συνεχίζοντας, ο Σ. Κωνσταντίνου εξέφρασε εκ μέρους της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ τις ευχαριστίες, την εκτίμηση και το σεβασμό σε όλους τους εργαζόμενους  των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, ΩΚΠ και των επαγγελματιών υγείας οι οποίοι βρίσκονται στη πρώτη γραμμή μάχης, καταβάλλοντας αξιέπαινη προσπάθεια υλοποιώντας τα καθήκοντα τους για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού covid-19.

Καταλήγοντας επανατόνισε την αναγκαιότητα διασφάλισης των εργασιακών σχέσεων η οποία έχει καθοριστική σημασία, για τους εργαζόμενους. Η επίλυση των προβλημάτων θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Σε  διαφορετική περίπτωση όπως τονίστηκε και στην αρμόδια αρχή του ΟΚΥπΥ θα επέλθει η σύγκρουση μέσω δυναμικών μέτρων και την ευθύνη θα βαραίνει τον ΟΚΥπΥ.

Κάλεσε τους εργαζόμενους σε ενότητα και ενδυνάμωση της αλληλεγγύης για τους επερχόμενους οργανωμένους αγώνες για αντιμετώπιση των προκλήσεων για διασφάλιση και επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους κλάδους του ΩΚΠ στα δημόσια νοσηλευτήρια.