Στήριξη ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ στον Ντίνο Φοινικαρίδη

283

Με αφορμή το πρόσφατο γεγονός που συνέβη στην εκπομπή του ΡΙΚ 1 «Από μέρα σε μέρα» η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ – ΡΙΚ εκφράζει την απόλυτη υποστήριξη της στο συνάδελφο Ντίνο Φοινικαρίδη και τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της ανεξαρτησίας του λειτουργήματος των δημοσιογράφων. Με ανακοίνωση της η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ – ΡΙΚ καταδικάζει ταυτόχρονα κάθε προσπάθεια έξωθεν παρεμβάσεων που την αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο. Η αντικειμενικότητα και η εγκυρότητα του έργου των συνάδελφων δημοσιογράφων στο ΡΙΚ έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δημοσιογράφοι δεν θα υπόκεινται σε πολιτικές παρεμβάσεις ή εργοδοτικούς εκβιασμούς.

“Αναμένουμε τις ενέργειες του ΡΙΚ προκειμένου να στηριχθεί ο συνάδελφος δημοσιογράφος και να διασφαλιστούν συνθήκες άσκησης αμερόληπτης δημοσιογραφίας για το σύνολο των δημοσιογράφων στο ΡΙΚ”, καταλήγει η Συντεχνία.