Συλλογική δράση Συντεχνιών για την ΑΤΑ

419

Την αποφασιστικότητα και τη δέσμευση τους για συλλογική δράση με στόχο τη θετική κατάληξη για αποκατάσταση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), εξέφρασαν στη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποίησαν την Πέμπτη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ που στόχο είχε την ενημέρωση για τις εξελίξεις και λήψη αποφάσεων σε σχέση με το θέμα της ΑΤΑ.

Ταυτόχρονα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις κάλεσαν «το σύνολο των εμπλεκομένων (Κυβέρνηση και εργοδοτικές οργανώσεις), να σεβαστούν το περιεχόμενο της Συμφωνίας», ενώ ανακοίνωσαν τη σύγκληση πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης στις 5 Ιανουαρίου του 2023 για αξιολόγηση των δεδομένων και επανασύγκληση πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης στις 11 Ιανουαρίου 2023 «για λήψη καθολικών μέτρων αντίδρασης εάν χρειαστεί».

Στη σημερινή σύσκεψη, που αποτελεί συνέχεια προηγούμενης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση τους, εξέφρασαν «τη δυσαρέσκεια τους για τη στάση των εργοδοτικών οργανώσεων αλλά και για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά την απόδοση της ΑΤΑ στη βάση της φιλοσοφίας της, όπως προνοείται στη Μεταβατική Συμφωνία του Ιουλίου του 2017».

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι «επαναβεβαίωσαν την αυστηρή προσήλωση τους στην ανάγκη επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και του θεσμού της ΑΤΑ για το σύνολο των εργαζομένων σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, για την αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών τους από την έξαρση του πληθωρισμού».

Τέλος, οι οργανώσεις αποφάσισαν τη σύγκληση πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης στις 5 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9.00π.μ. στα γραφεία της ΠΟΕΔ, στη Λευκωσία, «με στόχο την αξιολόγηση των δεδομένων και λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν».

Παράλληλα αποφάσισαν επανασύγκληση της πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης στις 11 Ιανουαρίου 2023 για λήψη καθολικών μέτρων αντίδρασης εάν χρειαστεί.