ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

622

Την περασμένη Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, η Υφυπουργός Πολιτισμού κα Λία Κασσιανίδου, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της ΠΕΟ αποτελούμενη από τη Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τον Γενικό Γραμματέα της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Νίκο Γρηγορίου και την Γραμματέα της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Χριστίνα Κωνσταντίνου.

Η αντιπροσωπεία έθεσε ενώπιον της Υφυπουργού τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους καλλιτέχνες θεάτρου και γενικά ολόκληρη τη θεατρική κοινότητα. «Κυρίως αναπτύξαμε τα επιχειρήματα μας για την ΑΝΑΓΚΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ που παραχωρούνται από τα κράτος για το πολιτισμό και το θέατρο ειδικότερα. Παράλληλα τονίσαμε την αδήριτη ανάγκη η κρατική χορηγία να διασυνδεθεί άρρηκτα με την υποχρεωτική τήρηση ελάχιστων όρων απασχόλησης των καλλιτεχνών θεάτρου όπως αυτοί προνοούνται σε σχετικές ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η Υφυπουργός συμφώνησε για αυτή την ανάγκη και μας διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί προς τη κατεύθυνση εξεύρεσης ρυθμίσεων στη βάση των αρχών που θέσαμε», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Επιπρόσθετα αναπτύξαμε τις θέσεις για το ζήτημα που αφορά στο ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ και τους όρους για το ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΥΜΕΛΗ που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Και σε αυτά τα ζητήματα μας ικανοποιεί το γεγονός ότι κατατέθηκε από πλευράς Υφυπουργού η προθυμία της να συζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τις δικές μας εισηγήσεις, αλλά και ευρύτερα της θεατρικής και καλλιτεχνικής κοινότητας.

Αναμένουμε όπως ο εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ μας να συνεχιστεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών.»