Υπογράφηκε η πρώτη συλλογική σύμβαση των εργαζομένων του ΠΣΣΕ

554

Υπογράφηκε την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 μεταξύ του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και των συντεχνιών ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και της αντίστοιχης της ΣΕΚ η πρώτη ενιαία Συλλογική Σύμβαση των εργαζομένων. Εκ μέρους του ΠΣΣΕ, την Συλλογική Σύμβαση υπόγραψε ο Πρόεδρος του, Ηλίας Δημήτριου και εκ μέρους των συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ οι Ορφέας Παναγίδης και Ζάχος Φυσεντζίδης αντίστοιχα.

Η συλλογική σύμβαση, η οποία υπογράφηκε μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες, καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων στο ΠΣΣΕ, στα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, καθώς και τους εργαζόμενους στο Πρόγραμμα Κοινωνική Εργασία χωρίς αμοιβή (Εναλλακτικές ποινές Φυλάκισης).

Μέσα από την Συλλογική Σύμβαση που έχει υπογραφεί ενοποιούνται οι όροι εργοδότησης όλου του προσωπικού, ενώ έχει συμφωνηθεί και η τοποθέτηση σε κλίμακες μισθοδοσίας του προσωπικού που δεν ήταν μέχρι σήμερα τοποθετημένο. Παράλληλα με τα άλλα ωφελήματα του προσωπικού που κατοχυρώνονται μέσα από την συλλογική σύμβαση έχει συμφωνηθεί και η εισαγωγή του θεσμού του ταμείου προνοίας για το σύνολο του προσωπικού.

Το ΠΣΣΕ αποτελεί το συντονιστικό όργανο των εθελοντικών οργανώσεων του τόπου και βασικοί του στόχοι είναι η χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και η υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.