Υπογράφηκε η Συμφωνία Πλαίσιο για νέο συνταξιοδοτικό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

316

Μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις υπογράφηκε την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου η Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Κυβέρνησης για τη περίοδο 2019-2021. Στη Συμφωνία Πλαίσιο περιλαμβάνεται και η συμφωνία για εισαγωγή επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, σημειώνεται ότι οι δύο συμφωνίες αποτέλεσαν θέμα συζήτησης στα όργανα της Συντεχνίας και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γραμματεία και το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Νοεμβρίου 2021.

Η Συμφωνία Πλαίσιο δεν προβλέπει γενικές αυξήσεις για τα έτη 2019, 2020 και 2021. Δίνει όμως τη δυνατότητα στις συντεχνίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα να μπουν σε συλλογική διαπραγμάτευση με τους Οργανισμούς με σκοπό τη συνομολόγηση συλλογικής συμφωνίας η οποία να έχει ουδέτερο οικονομικό κόστος, δηλαδή με τρόπο που να βελτιώνει εργασιακά ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν και αποτελούν στρεβλώσεις σήμερα. Περιλαμβάνεται επίσης μια σημαντική δέσμευση ότι οι μόνιμες ανάγκες πρέπει να πληρώνονται με μόνιμες θέσεις εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ από το 2018 αξίωσε γενικές αυξήσεις και άλλες βελτιώσεις που διορθώνουν στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν, όμως δυστυχώς η πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας υποχρέωσε σε μια συμφωνία στην οποία δεν περιλαμβάνονται γενικές αυξήσεις. Παρόλα αυτά, για την περίοδο 2019-2021 οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα δικαιούνται προσαύξηση και καταβολή της ΑΤΑ με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Την ίδια ώρα θα συνεχίσει η διαδικασία επιστροφής των μισθών στα επίπεδα προ κρίσης, όπως έχει συμφωνήσει το Συνδικαλιστικό Κίνημα με την κυβέρνηση το 2018.

Παράλληλα στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη Συμφωνίας Πλαίσιο και μετά από απαίτηση και της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ εξασφαλίστηκε ότι θα κατατεθεί εντός των επόμενων μηνών νομοσχέδιο που θα καταργεί το μορατόριουμ προσλήψεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ότι στις αρχές του 2022 θα ανοίξει συζήτηση με την κυβέρνηση για επαναφορά των επιδομάτων στο ύψος και με τον τρόπο που ίσχυαν πριν το 2013 καθώς και για κατάργηση της μείωσης του 10% στους μισθούς στις νέες προσλήψεις.

Τέλος κατά τις διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι από το επόμενο καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την επόμενη Συμφωνία Πλαίσιο που θα περιλαμβάνει τις χρονιές 2022-2023.


Σύμφωνα με τη ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ στο ζήτημα της κάλυψης των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα έχει τελικώς και μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεις κλείσει με ικανοποιητικό τρόπο για τους εργαζόμενους. Οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν προσληφθεί μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011 και δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε σχέδιο παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης, θα είναι δικαιούχοι σύνταξης και εφάπαξ στην αφυπηρέτηση τους κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους μόνιμους υπάλληλους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στη βάση φόρμουλας υπολογισμού του μέσου μισθού καριέρας, όπως ισχύει από το 2013.

Εξαιρετικής σημασίας, τονίζει η Συντεχνία, είναι το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί να καλυφθούν και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τον ίδιο τρόπο, με αναδρομική ισχύ από την ημέρα εργοδότησής τους. Το νέο Σχέδιο θα γίνει με ψήφιση Νομοθεσίας και βασίζεται σε ένα υβριδικό μοντέλο συνδυασμού Ταμείων Προνοίας και Ταμείου Σύνταξης. Προβλέπει εκατέρωθεν εισφορές εργαζομένων και εργοδότη, δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενου Ειδικού Ταμείου χωρίς το δικαίωμα δανεισμού από το κράτος ή άλλου καθώς και σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης με τη συμμετοχή της ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ.

Τέλος σημειώνεται ότι για όσους εργαζόμενους ή αορίστου είναι ήδη ενταγμένοι σε Ταμεία Προνοίας, θα δίνεται χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημέρα ψήφισης του Νόμου να επιλέξουν αν επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο κυβερνητικό Σχέδιο.

Σε δηλώσεις του ο Γ.Γ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ επεσήμανε ότι «είναι σημαντικό ότι μετά από σκληρή συλλογική διαπραγμάτευση επιτεύχθηκε να καλυφθούν κατηγορίες των εργαζομένων που εδώ και πολλά χρόνια ήταν σε αβεβαιότητα, με ωφελήματα συνταξιοδότησης τα οποία είναι ικανοποιητικά. Αυτό δείχνει ότι με οργανωμένη και συνεχή προσπάθεια μπορούν δύσκολοι στόχοι να επιτευχθούν».

Ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης χαιρέτισε την συμφωνία λέγοντας ότι «επιβεβαιώνεται ο ρόλος της συλλογικής διαπραγμάτευσης ως ο βασικός τρόπος διαμόρφωσης όρων εργοδότησης. Αυτό είναι ένα σωστό μήνυμα που πρέπει να πάει και στον ιδιωτικό τομέα όπου όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια σοβαρή απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων που έχει φθάσει σε ένα επικίνδυνο σημείο». Ο Γ.Γ. της ΠΕΟ είπε πως το γεγονός ότι στον δημόσιο τομέα συνεχίζουν να παραμένουν εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων είναι ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό ζήτημα για την ΠΕΟ: «Πολλοί εργαζόμενοι παραμένουν με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών ενώ όλοι γνωρίζουν ότι είναι εργαζόμενοι που εργάζονται όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους με τους ίδιους όρους και τις ίδιες συνθήκες».

Επίσης, ανέφερε ότι θα αξιοποιηθεί το σημείο της συμφωνίας που υπεγράφη σήμερα και το οποίο αναφέρεται στο ότι μόνιμες ανάγκες καλύπτονται από μόνιμους εργαζόμενους και πρόσθεσε ότι «θα παλέψουμε αυτό το φαινόμενο των εργαζομένων πολλών ταχυτήτων και ιδιαίτερα αυτής της ντροπιαστικής κατάστασης με τους εργαζόμενους με αγορά υπηρεσιών να το σταματήσουμε».