Υπογράφηκε η Σύμβαση για τους γυμναστές του ΑΓΟ, της ΕΦ και των Σωμάτων Ασφαλείας

375

Υπογράφηκε στις 26 Ιανουαρίου η Συλλογική Σύμβαση μεταξύ των Συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και της αντίστοιχης της ΣΕΚ και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Η Σύμβαση είναι διετούς διάρκειας και αφορά τους Γυμναστές του προγράμματος «Αθλητισμός Για Όλους» (ΑΓΟ), της Εθνικής Φρουράς και των Σωμάτων Ασφαλείας.