Υπογραφή πρώτης συλλογικής σύμβασης στο Νοσηλευτήριο “ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”

274

Έχει υπογραφεί μεταξύ της ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ, της αντίστοιχης Συντεχνίας της ΣΕΚ και του Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου ¨ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ¨ η πρώτη Συλλογική Σύμβαση με ισχύ 1/1/2023 – 30/6/2024.

Οι κυριότερες πρόνοιες είναι οι εξής:

ΑΤΑ, Ταμείο Προνοίας, Ταμείο Ευημερίας, συμπλήρωμα μισθού στην Άδεια Μητρότητας, συζήτηση για κλίμακες Μισθοδοσίας, 13ος μισθός, Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησησης κλπ.

Στην υπογραφή της Σύμβασης παρών ήταν ο Ε.Γ. ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ Λάρνακας Αντώνης Σιαθάς, ο Μιχάλης Μιχαήλ εκ μέρους της ΣΕΚ και οι Αλέξανδρος Νερσεσιάν και Μάρκος Χριστοδουλίδης, εκ μέρους του Νοσηλευτηρίου.