ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΚ

660

Σε μια λιτή τελετή υπογράφτηκε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023 η Συλλογική Σύμβαση Ηθοποιών μεταξύ του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, της Κλαδικής Επιτροπής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου.

Ήταν μια σημαντική μέρα για τις δύο Συντεχνίες και τον ΘΟΚ όπου η κατοχύρωση των ωφελημάτων των ηθοποιών, η αναγνώριση και η επιβράβευση της καλλιτεχνικής τους αξίας ήταν και είναι προτεραιότητά τους.

Η Συλλογική Σύμβαση έχει ανανεωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 και συμφωνήθηκε όπως όλα τα μέρη μπορούν να υποβάλουν τυχόν νέα αιτήματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Πολύ σημαντική προσθήκη αποτελεί η ενσωμάτωση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης, τον οποίο δημιούργησε η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη μαζί με τον ΘΟΚ για το θέατρο.

Οι Συντεχνίες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την μέχρι σήμερα εφαρμογή της εν λόγω Σύμβασης.

Εκ μέρους της ΠΕΟ την Σύμβαση υπέγραψαν ο Γ.Γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ Νίκος Γρηγορίου και η Γραμματέας της Κλαδικής Επιτροπής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Χριστίνα Κωνσταντίνου.