Χρέος εργοδοτών και Υπ. Εργασίας να προστατεύσουν τους εργαζόμενους από τον καύσωνα

337

Διανύουμε τον πιο δύσκολο ίσως μήνα του καλοκαιριού με την θερμοκρασία να βρίσκεται στα ύψη και τους εργαζόμενους, κυρίως όσους εργάζονται σε ανοικτά εργοτάξια και στην ύπαιθρο, να δεινοπαθούν μέσα στον καύσωνα.

Η Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου της ΠΕΟ κάθε χρόνο τέτοιες μέρες επαναλαμβάνει και προειδοποιεί πως οι εργασίες σε τέτοιες συνθήκες ψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα όσες διεξάγονται σε ανοικτά εργοτάξια και στην ύπαιθρο, θέτουν σε αυξημένο κίνδυνο του εργαζόμενους.

Είναι χρέος, λοιπόν, τόσο των εργοδοτών όσο και του Υπουργείου Εργασίας να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα που να προστατεύουν τους εργαζόμενους από την εργασία σε συνθήκες καύσωνα. Πρέπει, λοιπόν, να εκδίδεται έγκαιρα από το αρμόδιο Υπουργείο σχετική ανακοίνωση που να καλεί τους εργοδότες να τερματίσουν τις εργασίες σε ανοικτά εργοτάξια και στην ύπαιθρο.

Αυτές τις ιδιαίτερα θερμές μέρες που διανύουμε πρέπει τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, να μετρούν τις παραμέτρους που συμβάλλουν στη θερμική καταπόνηση στους χώρους όπου διεξάγουν εργασίες. Σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και να εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά), σε συνεργασία με τους τοπικούς αντιπροσώπους ασφαλείας των εργαζομένων, για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης.