Όχι άλλο αίμα στον βωμό του κέρδους

424

Ακόμη ένα τραγικό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα συγκλόνισε την Κύπρο. Ακόμη ένας  εργαζόμενος  δεν επέστρεψε στην οικογένεια του από την εργασία του. Τα αίτια και η λεπτομέρειες του πώς συνέβη το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα διερευνώνται αλλά είναι βέβαιο το γεγονός ότι κάποιοι εργοδότες με στόχο το υπέρμετρο κέρδος επιλέγουν την παράνομη απασχόληση και τη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων Ασφάλειας και Υγείας θέτοντας έτσι τα  κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

Η ασυδοσία και η μη εφαρμογή από μεγάλη μερίδα εργοδοτών των υποχρεώσεων που η νομοθεσία προβλέπει, δυστυχώς οφείλεται και στην αδυναμία του Υπουργείου Εργασίας να ασκήσει αποτελεσματικό και συστηματικό έλεγχο των χώρων εργασίας, τονίζει σε ανακοίνωση της η ΠΕΟ.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως το αρμόδιο κυβερνητικό Τμήμα, επιφορτισμένο με το καθήκον της εφαρμογής της νομοθεσίας, έχει ευθύνη να πατάξει την παρανομία και την ανευθυνότητα των εργοδοτών που βάζουν το κέρδος πάνω από την ζωή και αρτιμέλεια των εργαζομένων τους.

Η ΠΕΟ για ακόμη μια φορά καλεί τους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν από την νομοθεσία και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα  μέτρα για την προστασία των εργαζομένων τους . Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα μετά την εργασία τους να επιστρέφουν στις οικογένειες τους υγιής, με ασφάλεια και αρτιμελής .

Η ΠΕΟ, σημειώνει παράλληλα ότι υποστηρίζει την υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και την έκδοση της κάρτας Save -Pass ως κριτήριο για την απασχόληση στον κλάδο, με στόχο την μείωση των εργατικών ατυχημάτων που μαστίζουν τον κατασκευαστικό τομέα.   

Ταυτόχρονα καλεί την κυβέρνηση να στελεχώσει κατάλληλα το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εκτελεί τον εποπτικό του ρόλο για την εφαρμογή της νομοθεσίας.