10ετής διαπραγμάτευση και επίτευξη στόχων για το Συνταξιοδοτικό

174

Στις 2 Δεκεμβρίου η Βουλή ομόφωνα ψήφισε σε Νόμο το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α), κάτι που συνιστά θετική εξέλιξη επειδή ρυθμίζεται μια εκκρεμότητα που αφορά στην συμπληρωματική συνταξιοδοτική ασφάλιση όσων ήταν εδώ και χρόνια ακάλυπτοι από επαγγελματική σύνταξη μετά την κατάργηση της από την Τρόικα. Είναι γνωστό ότι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν δημιουργηθεί, με ευθύνη δυστυχώς και της ίδιας της κυβέρνησης, εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων και είναι θετικό το γεγονός ότι επιτεύχθηκε η κάλυψη κατηγοριών εργαζομένων που εδώ και πολλά χρόνια ήταν σε αβεβαιότητα,  με ωφελήματα συνταξιοδότησης τα οποία η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ εκτιμά ως ικανοποιητικά.

Σημειώνουμε ότι η Συντεχνία από την πρώτη στιγμή αγωνίστηκε για συνταξιοδοτική κάλυψη όλων των εργαζομένων, νεοεισερχομένων μόνιμων και αορίστου χρόνου,  με αναδρομική ισχύ από την ημέρα που εργοδοτήθηκαν. Αρχικά το 2013 κατάφερε να δεσμευτεί από την κυβέρνηση ότι όταν τελικά εξευρεθεί ρύθμιση, θα καλύπτονται οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι από την 1 Οκτωβρίου 2011 και οι Αορίστου χρόνου από τη μέρα εργοδότησής τους. Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ταυτόχρονα ζήτησε εφαρμογή του θεσμού του Ταμείο Προνοίας στο ευρύτερο δημόσιο όπως ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα και ενώ υπήρξε σύγκληση, τελικά το Υπουργείο Οικονομικών  άλλαξε στάση και πρότεινε ένα νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο που συνδυάζει τη φιλοσοφία του Ταμείου Προνοίας και του Ταμείου Σύνταξης. Ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης έγινε κατορθωτό να υπογραφεί συλλογική συμφωνία μεταξύ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, της ΟΗΟ ΣΕΚ και των Συντεχνιών του Δημόσιου τομέα με τον Υπουργό Οικονομικών στην οποία βασίστηκαν τα Νομοσχέδια που τελικά έγιναν Νόμος.

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια διαπραγματεύσεων, λοιπόν, οι στόχοι που έθεσε η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ επιτεύχθηκαν και κλείνει με ικανοποιητικό τρόπο το δύσκολο ζήτημα της κάλυψης αυτών των εργαζομένων. Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ θεωρεί ως πολύ σημαντικό ότι επιβεβαιώθηκε ο ρόλος της συλλογικής διαπραγμάτευσης ως ο βασικός τρόπος διαμόρφωσης όρων εργοδότησης και αυτό δείχνει ότι με οργανωμένη και συνεχή προσπάθεια μπορούν δύσκολοι στόχοι να επιτευχθούν.

Στο νόμο προβλέπεται ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που έχουν προσληφθεί μετά την 1/10/2011 και δεν καλύπτονται από οποιοδήποτε σχέδιο παροχής ωφελημάτων αφυπηρέτησης, θα είναι δικαιούχοι σύνταξης και εφάπαξ στην αφυπηρέτηση τους κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους μόνιμους υπάλληλους στη βάση φόρμουλας υπολογισμού του μέσου μισθού καριέρας, όπως ισχύει από το 2013. Εξαιρετικής σημασίας είναι ότι καλύπτονται οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τον ίδιο τρόπο, με αναδρομική ισχύ από την ημέρα εργοδότησής τους. Στο νέο συνταξιοδοτικό προβλέπεται καταβολή ίσων εισφορών εργαζομένων και εργοδότη, δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενου Ειδικού Ταμείου χωρίς το δικαίωμα δανεισμού από το κράτος ή άλλου. Προβλέπει επίσης την σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης με τη συμμετοχή της ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ.

Σημειώνεται επίσης ότι με τη ψήφιση του Νόμου το εφάπαξ δεν θα φορολογείται. Αυτό ισχύει και για τους μόνιμους εργαζόμενους που διορίστηκαν πριν την 1/10/2011.

Σημειώνεται ότι για όσους εργαζόμενους, μόνιμους ή αορίστου είναι ήδη ενταγμένοι σε Ταμεία Προνοίας του ευρύτερου δημοσίου ή Τ.Α  , δίνεται χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ψήφιση του Νόμου για να επιλέξουν αν επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο κυβερνητικό ή να παραμείνουν στο Ταμείο Προνοίας.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ έχει ήδη ξεκινήσει ενημερωτικές ημερίδες, σεμινάρια και συνελεύσεις σε χώρους εργασίας για το θέμα αυτό ενώ αύριο Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου θα γίνει η πρώτη ημερίδα στις 3.30 μ.μ στην ΠΕΟ με τη συμμετοχή και αναλογιστή.

Τέλος, η Συντεχνία υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να θεωρείται ότι επιλύθηκαν όλα τα ζητήματα με τη ψήφιση του Νόμου αφού πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και να δοθούν διευκρινήσεις για την πλήρη εφαρμογή τους.