SOS ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

555

Ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας απέστειλαν επαγγελματίες και φορείς της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ολόκληρο το φάσμα της πολιτιστικής παραγωγής και οι χιλιάδες συντελεστές του πολιτισμού ένεκα των μέτρων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

Προτείνουν άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης, μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας της πολιτιστικής δημιουργίας, ιδέες για στήριξη της εξ αποστάσεως καλλιτεχνικής δημιουργίας οργανωμένων φορέων και καλλιτεχνών, αλλά και σχέδια προς υλοποίηση με το πέρας της κρίσης.

Όπως σημειώνουν στην επιστολή τους οι επαγγελματίες του Πολιτισμού, η παρούσα κατάσταση οδηγεί στην ανεργία όλα τα μέλη της καλλιτεχνικής κοινότητας χωρίς δυστυχώς τη δυνατότητα ενός ελάχιστου έστω εισοδήματος για την επιβίωσή της, αφού η πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης της δουλειάς τους αλλά και της ανυπαρξίας συλλογικών συμβάσεων, δεν καλύπτεται και συνεπώς, δεν μπορεί να υποστηριχθεί από το πλαίσιο των πακέτων στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

«Μια τεράστια ομάδα ανθρώπων εξοβελίζεται προς το περιθώριο, αφού το αντικείμενο της εργασίας της δεν υπάρχει πλέον: μια ολόκληρη τάξη του Πνεύματος και της Τέχνης απλήρωτη και άνεργη, με ταυτόχρονη ακύρωση της πολύχρονης προσφοράς της», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή προς τον Υπουργό.

Στην ανοιχτή επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι πολλά από τα προβλήματα αυτά σχετίζονται και με την αδυναμία της Πολιτείας να θεσπίσει νομοθεσία που να κατοχυρώνει την ιδιότητα-status του καλλιτέχνη, διαχρονικό αίτημα όλων των καλλιτεχνών. Επισημαίνεται ακόμη η άνιση μεταχείριση των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού με τη μη συμπερίληψή τους στο κράτος κοινωνικής πρόνοιας, αγνοώντας το ιδιαίτερο καθεστώς εργασίας τους, το οποίο δεν καλύπτεται από κανένα σχέδιο παροχών της Πολιτείας και απαιτεί μια πολύπλευρη και ευαίσθητη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των επείγοντων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την αναστολή, διακοπή ή και ακύρωση όλων των δραστηριοτήτων του τομέα.

Οι επαγγελματίες του τομέα αναφέρουν μεταξύ άλλων στη μακροσκελή επιστολή τους το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν εξαγγείλει μέτρα μέσα από επιπρόσθετα έκτακτα κονδύλια και εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων και ζητείται η λήψη αντίστοιχων πρόσθετων μέτρων.

Αναλυτικά οι προτάσεις:

Άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης

1α. Έκτακτα μέτρα στήριξης σε όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων πολιτιστικής και καλλιτεχνικής υφής που δεν ανήκουν σε φορείς, εταιρείες και οργανωμένες επαγγελματικές ομάδες.

1β. Άμεση εξασφάλιση ειδικού επιδόματος και ασφαλιστικής κάλυψης σε όλους τους επαγγελματίες εικαστικών παραστατικών και οπτικοακουστικών τεχνών με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς την απαραίτητη συμπλήρωση όλων των προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της φύσης των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, για όσο διάστημα απαιτηθεί.

1γ. Δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας και σε άλλες κοινωνικές παροχές για όλους τους επαγγελματίες – εργαζομένους στον τομέα του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοεργοδοτουμένων καθώς και συνέχιση επιδομάτων ανεργίας, συντάξεων κ.α. για όσο διάστημα απαιτηθεί.

1δ. Διατήρηση των θέσεων εργασίας και των συμβάσεων με πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς με τη δυνατότητα καταβολής του επιδόματος ανεργίας ακόμα και σε εκείνους που δεν πληρούν τυπικά τα κριτήρια.

1ε. Διασφάλιση των πληρωμών των εργαζομένων που λόγω της πανδημίας ακύρωσαν τις εργασίες του και οι οποίοι εργάζονταν σε παραγωγές που χρηματοδοτούνταν με κρατικά κονδύλια (Σχέδιο Θυμέλη, Πρόγραμμα “Πολιτισμός”, Συμφωνική Ορχήστρα κλπ)

1στ. Κάλυψη εξόδων και μισθοδοσίας εταιρειών ή ομάδων παραγωγής που υπέστησαν οικονομικό πλήγμα λόγω των συνεπειών του COVID-19 με την ταυτόχρονη υποχρέωση τους για καταβολή των συμφωνηθέντων στους εργοδοτούμενους δικαιούχους τους.

1ζ. Απαλλαγή και διευκόλυνση των πολιτιστικών φορέων και των καλλιτεχνών, για όσο διαρκεί η κρίση, από τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων κ.α

1η. Οργανωμένη προώθηση αρχειακού υλικού με προβολές θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, παραστάσεων χορού, κινηματογραφικών ταινιών κλπ, μέσω διαδικτύου, τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή και άλλων μέσων, εξασφαλίζοντας στους δημιουργούς τα συγγενικά και πνευματικά τους δικαιώματα.

Μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας της πολιτιστικής δημιουργίας

2α. Επίσπευση καταβολής όλων των δόσεων των χορηγιών που εκκρεμούν από το προηγούμενο έτος, καθώς και για έργα τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί, προτού ξεσπάσει η κρίση, σε όλους τους δικαιούχους καλλιτέχνες και φορείς.

2β. Οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων, θεάτρων, και άλλων δομών, ώστε να διατηρήσουν τον προγραμματισμό τους με παράταση χρόνου για υλοποίηση των προτάσεων. Όπου δεν είναι δυνατή η αναβολή, να καταγραφούν οι εκδηλώσεις / δράσεις / παραγωγές / φεστιβάλ που έχουν ματαιωθεί και οι συντελεστές να αποζημιωθούν.

2γ. Αξιοποίηση των προς διάθεση κονδυλίων για τον Πολιτισμό, τα οποία λόγω της πανδημίας δεν απορροφήθηκαν, για την περαιτέρω στήριξη και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας κατά το 2020 ή με επέκταση χρήσης τους κατά το 2021, ανάλογα και με τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, χωρίς να χάνεται το δικαίωμα αίτησης και διεκδίκησης χορηγίας από τους ίδιους φορείς για νέες δραστηριότητες το 2021.

2δ. Συμμετοχή και παρουσία των καλλιτεχνών στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της εν λόγω κρίσης στον τομέα του Πολιτισμού.

Προτάσεις για στήριξη της εξ αποστάσεως καλλιτεχνικής δημιουργίας

3α. Διάθεση ειδικών κονδυλίων για την τεχνολογική αναβάθμιση των μέσων που μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους δημιουργοί και φορείς στον τομέα του Πολιτισμού, για ενίσχυση, όπου είναι εφικτό, της δημιουργίας εξ αποστάσεως.

3β. Δημιουργία εναλλακτικής πλατφόρμας ανάδειξης και στήριξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου στην οποία οι δημιουργοί θα μπορούν να παράγουν έργο, έρευνα και άλλες δράσεις.

3γ. Δικαίωμα διαφοροποίησης μιας ήδη εγκριθείσας πρότασης για ανάπτυξη και παρουσίαση της σε διαδικτυακή μορφή, η οποία είναι και η μόνη εφικτή κατά την περίοδο που διανύουμε, με επιπρόσθετο δικαίωμα ευελιξίας στον τρόπο χειρισμού των επιλέξιμων δαπανών, αλλά και με την προσθήκη καινούργιων, λόγω της αναγκαστικής αλλαγής στον σχεδιασμό των έργων.

Σχέδια προς υλοποίηση με το πέρας της κρίσης

4α. Άμεση θέσπιση νομοθεσίας που να κατοχυρώνει την ιδιότητα-status του καλλιτέχνη, το οποίο μεταξύ άλλων θα προνοεί την ξεχωριστή κατηγοριοποίηση στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα της φύσης του επαγγέλματος.

4β. Στήριξη και Προώθηση από όλους τους Δημόσιους Φορείς παραγωγής και προώθησης πολιτιστικών δράσεων την εγχώριας πολιτιστικής δημιουργίας, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στους δημιουργούς που ζουν και εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο.

4γ. Διάθεση Πολιτιστικών Χώρων τους οποίους διαχειρίζεται ο Δημόσιος, Ημικρατικός Τομέας και οι Δημοτικές Αρχές, είτε δωρεάν είτε με όσο το δυνατόν χαμηλότερο ενοίκιο για πραγματοποίηση εκδηλώσεων από επαγγελματίες του Πολιτιστικού Τομέα, αμέσως μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.

4δ. Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου και θεσμοθέτηση μέτρων, μεγάλης κλίμακας, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για ανάκαμψη και συνέχιση της πολιτιστικής δημιουργίας, του θεάματος και της ψυχαγωγίας σε όλο το φάσμα των Τεχνών.

4ε. Επαναφορά επιδομάτων, όπως αυτό της τιμητικής σύνταξης των καλλιτεχνών.

4στ. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης μελλοντικών κρίσεων.

Οι δημιουργοί δηλώνουν τέλος το παρόν τους για οποιονδήποτε δημόσιο διάλογο και συντονισμό για το κοινό καλό.