Success story… μόνο για το κεφάλαιο

364

Τα στοιχεία και της φετινής έκθεσης, έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η επάνοδος σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτό δηλαδή που προβλήθηκε  από την κυβέρνηση ως success story, στηρίχτηκε πρακτικά σε μια μεγάλη διαρθρωτική μετατόπιση στη σχέση μισθωτής εργασίας και κεφαλαίου, τόνισε ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης στο χαιρετισμό του στη σημερινή παρουσίαση της έκθεσης του ΙΝΕΚ για την Οικονομία και την Απασχόληση 2019.

Μετατόπιση, πρόσθεσε,  η οποία έχει διευρύνει δραματικά την κοινωνική ανισότητα και η οποία είναι  αποτέλεσμα των συγκεκριμένων νεοφιλελεύθερων  οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η  αντιμετώπιση της κρίσης.  “Τις γνωστές δηλαδή συνταγές  βασισμένες στο τρίπτυχο, απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων και μείωση μισθών, υποβάθμιση του κοινωνικού ρόλου του κράτους και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου.”

Σήμερα, μετά από 5 χρόνια θετικού ρυθμού ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι καρπώνονται εισοδηματικό μερίδιο στο ΑΕΠ μικρότερο κατά 7,5 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με  την περίοδο προ του 2013, ενώ η αγοραστική δύναμη του μέσου χρηματικού μισθού, το δεύτερο τρίμηνο του 2019, μόλις που έφτασε την αντίστοιχη του πρώτου τριμήνου του 2013 παραμένοντας κατά 5% μικρότερη και  από το 2018, σημείωσε ο ΓΓ ΠΕΟ παραθέτοντας στοιχεία από την Έκθεση. 

Όσο αφορά την ανεργία και τα επίπεδα απασχόλησης,  ενώ  η αύξηση της παραγωγής οδήγησε  και στην αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων, είναι προφανές, υπέδειξε, ότι η διαδικασία ένταξης ή επανένταξης στην εργασία, πραγματοποιείται μέσα σ’ ένα πλαίσιο διεύρυνσης των άτυπων, αρρύθμιστων και ευέλικτων μορφών απασχόλησης, με εμφανή την αύξηση  της μερικής και εποχιακής απασχόλησης. Ειδικότερα για όσους εργάζονται χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση και ρυθμισμένες μέσα από συλλογικές συμβάσεις συνθήκες εργασίας,  γίνεται με όρους ουσιωδώς υποδεέστερους σε σχέση με την περίοδο  πριν την κρίση. Αυτό επιβεβαιώνει, πρόσθεσε ο Π. Κυρίτσης, και το στοιχείο που έχει δημοσιοποιήσει πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, με βάση το οποίο η Κύπρος έχει το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό απασχολούμενων μερικής απασχόλησης χωρίς αυτό να είναι η επιλογή τους.

“Αυτά και άλλα στοιχεία  που καταρρίπτουν τις δοξασίες και τα κηρύγματα που ακούμε συχνά  ως εργαζόμενοι, ότι όταν υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης, εξ’ ορισμού και αυτόματα  όλοι θα επωφεληθούμε”, υπογράμμισε ο ΓΓ της ΠΕΟ σημειώνοντας πως αυτό που βιωματικά αντιλαμβάνεται ο μέσος εργαζόμενος πολίτης, ότι δηλαδή η επαναφορά του καπιταλιστικού κύκλου από την ύφεση στην ανάπτυξη στηρίχθηκε κύρια στη μείωση των μισθών, την διεύρυνση της κοινωνικής ανισότητας και τη συρρίκνωση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα μέσα από την τεκμηριωμένη ανάλυση της έκθεσης.

Για του λόγου το αληθές, συνέχισε, την ίδια  διαπίστωση,  ότι η ανάπτυξη δεν έχει ωφελήσει όλους με τον ίδιο τρόπο, έχει καταγράψει τον Φεβρουάριο του 2019 στην έκθεση της για το ευρωπαϊκό εξάμηνο,  ακόμα  και η Ε.Ε. σημειώνοντας τα ακόλουθα: «Η πρόσφατη ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης δεν ευνόησε σχετικά τη συμμετοχή όλων καθώς το πραγματικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κατά κεφαλή εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2008.  Η ανισότητα ευκαιριών παραμένει επίσης σχετικά ψηλή στην Κύπρο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε.».

Τα ευρήματα της έκθεσης και τα συμπεράσματα στα οποία αυτή καταλήγει, ανέφερε ο Π. Κυρίτσης, τεκμηριώνουν πλήρως τους διεκδικητικούς στόχους της ΠΕΟ και του κινήματος των εργαζομένων ευρύτερα.

Είναι φανερό, τόνισε, ότι για να σμικρυνθούν οι τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και να υπάρξει μια δικαιότερη κατανομή του αποτελέσματος της ανάπτυξης, επιβάλλεται η διεκδίκηση ουσιαστικών  αυξήσεων στους μισθούς  των εργαζομένων κατά την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων.

Επιβάλλεται ταυτόχρονα,  ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΓΓ της ΠΕΟ, η  υιοθέτηση νομοθετικών μέτρων που να κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να  υποχρεώνουν τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις. “Στον αγώνα για επαναρρύθμιση και αποκατάσταση της κοινωνικής ισορροπίας αυτή η διεκδίκηση αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα”.