Άδικη και αντισυνταγματική η νομοθεσία για σύνταξη χηρείας των ανδρών

272

Εισήγηση προς την Υπουργό  Eργασίας  και το Υπουργικό Συμβούλιο υπέβαλε με επιστολή της η ΕΚΥΣΥ στις 30 Ιουλίου 2020 ώστε να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή που να άρει την αδικία σε βάρος των ανδρών των οποίων η σύζυγος απεβίωσε πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 καθώς και να εξισώνει τα δικαιώματα των ανδρών χήρων με αυτά των γυναικών χήρων ώστε να επιλυθεί το σοβαρό πρόβλημα της παραβίασης της πρόνοιας του άρθρου 28 του Συντάγματος που δεν επιτρέπει παραβίαση της αρχής της ισότητας.

Όπως αναφέρει η ΕΚΥΣΥ στην επιστολή της, πρόθεση και απόφαση της Οργάνωσης είναι αν δεν τροποποιηθεί άμεσα  η νομοθεσία, να συμβουλεύσει τους επηρεαζόμενους να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας για άρση της δυσμενούς διάκρισης εναντίον τους και για άρση  της ανισότητας  με την ακύρωση των φανερά αντισυνταγματικών, κατά τη γνώμη της Οργάνωσης και των Νομικών της Συμβούλων προνοιών της Νομοθεσίας.