Έντυπο για τους δυνητικά δικαιούχους των σχεδίων του Υπ. Εργασίας

292

Στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/ έχει αναρτηθεί έντυπο https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet για να δηλωθούν τα στοιχεία και ο αριθμός iban των δυνητικά δικαιούχων των διαφόρων σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας.

Αιτήσεις για τα διάφορα σχέδια, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αρχίσουν να ανεβαίνουν από αύριο στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας.