Αγωνιστικό χαιρετισμό στην εργαζόμενη μάνα στέλνει η ΠΕΟ

490

Η ΠΕΟ απευθύνει χαιρετισμό σε όλες τις μάνες με την ευκαιρία της Γιορτής της Μάνας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνει στην εργαζόμενη μάνα που αγωνίζεται σκληρά για να ανταπεξέλθει στις πολλαπλές ευθύνες που επωμίζεται καθημερινά στην εργασία, στο σπίτι, στην οικογένεια.

Αυτούσια η διακήρυξη της ΠΕΟ για τη Μέρα της Μάνας:

«Για δεύτερη χρονιά τιμούμε τη γιορτή αυτή μέσα σε συνθήκες πανδημίας και αυστηρών υγειονομικών μέτρων. Μέτρα τα οποία συνεχίζουν να περιορίζουν την διακίνηση και τις επαφές ,  ακόμη και  μέσα στην ίδια την οικογένεια, μεταξύ παιδιών και γονιών προκαλώντας δυσκολίες,  ιδιαίτερα στα μέλη της που έχουν ανάγκη στήριξης, φροντίδας και φύλαξης.

Επιπλέον οι επιπτώσεις της πανδημίας  έχουν αναδείξει για ακόμη μια φορά τα πολλαπλά προβλήματα, τις ελλείψεις και αδυναμίες του κοινωνικού συστήματος για άμεση και σωστή παρέμβαση και στήριξη προς την εργαζόμενη μητέρα. Ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου έχει αυξηθεί  η ανεργία, έχουν μειωθεί τα εισοδήματα, έχουν πολλαπλασιαστεί τα κοινωνικά προβλήματα,  η ανάγκη οικογενειακής και κοινωνικής πολιτικής είναι πιο έντονη και επιτακτική.

Η ΠΕΟ από την πρώτη στιγμή της πανδημίας εξέφρασε τις ανησυχίες της και έθεσε στις προτεραιότητες της την προστασία των θέσεων εργασίας, τη διαφύλαξη των  δικαιωμάτων με τις νέες μορφές απασχόλησης όπως της τηλεργασίας και της μερική απασχόληση κ.α. και συνέβαλε στην εξασφάλιση ειδικού επιδόματος φροντίδας παιδιών . Εν όψη της λήξης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης,   με επιστολή της στη Υπουργό Εργασίας ζήτησε όπως ο Φορέας Οικογενειακής και Δημογραφικής Πολιτικής  συζητήσει δράσεις και μέτρα που να αντιμετωπίζουν τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία. Επίσης η ΠΕΟ τονίζει ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί να χρησιμοποιηθεί η πανδημία ως πρόσχημα για απολύσεις  αλλά και για απορρύθμιση της εργασίας και ως μηχανισμός προώθησης επισφαλών μορφών απασχόλησης, ιδιαίτερα  προτάσσοντας στις μητέρες την εργασία από το σπίτι για να συνδυάζουν  δήθεν εργασία και παιδιά .

Οι εμπειρίες και από την πανδημία επιβεβαιώνουν την ανάγκη  ολοκληρωμένης οικογενειακής πολιτικής που να καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. Η ΠΕΟ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ένα κράτος με φιλοπρόοδες προσεγγίσεις στις οικογενειακές πολιτικές και στις πολιτικές ισότητας.  

Μεταξύ άλλων διεκδικεί:

– Δημιουργία επαρκών δομών φροντίδας και φύλαξης παιδιών που να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών όλων των ηλικιών

– Επιδότηση του κόστους φροντίδας

– Βελτίωση ζητημάτων που αφορούν την προστασία της μητρότητας

– Παροχή επιδόματος για γονική άδεια και άδεια ανωτέρας βίας

– Βελτίωση οικογενειακών παροχών κ.α

– Να δοθούν αρμοδιότητες και πόροι στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προγράμματα και υπηρεσίες στήριξης της εργαζόμενης οικογένειας.»