Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για ανανέωση της Σύμβασης στα Ελληνικά Πετρέλαια

351

Μετά από πέντε απευθείας συναντήσεις των Συντεχνιών ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ και της αντίστοιχης της ΣΕΚ με τη διεύθυνση των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) που έληξε στις 31/12/2021, οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Οι θέσεις της εταιρείας στα σημαντικότερα αιτήματα των εργαζομένων, δεν ήταν βοηθητικές για να συνεχιστούν στο απευθείας στάδιο οι διαπραγματεύσεις. Η εργατική διαφορά οδηγήθηκε από τις Συντεχνίες με αίτηση, σε μεσολάβηση στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) στις 29/6/2022.

Οι κυριότερες διαφορές για την ανανέωση της ΣΣΕ στα ΕΛΠΕ εντοπίζονται στο ύψος των αυξήσεων και του Ταμείου Προνοίας, καθώς και στο έτος αφυπηρέτησης των εργαζομένων.

Από το ΤΕΣ οι εργαζόμενοι αναμένουν την έναρξη διαπραγματεύσεων το συντομότερο, αφού έχουν ήδη περάσει 6 μήνες από τη λήξη της υφιστάμενης ΣΣΕ.