Ανακοίνωση πλατφόρμας κατά της Ακρίβειας για τα κυβερνητικά μέτρα

120

Τα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα και της κοινωνικής πίεσης που ασκήθηκε τους τελευταίους μήνες, τονίζουν με κοινή τους ανακοίνωση οι Οργανώσεις που συμμετέχουν στην πλατφόρμα κατά της Ακρίβειας εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση γιατί συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό διαπιστώνεται, τονίζουν, από την υιοθέτηση εισηγήσεων που καταθέσαμε στο υπόμνημα μας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την Κυβέρνηση.

Ωστόσο, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την απουσία ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σφαιρικά και ολοκληρωμένα. Σημειώνουν το γεγονός, ότι δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους για συνάντηση και διάλογο.

«Τα μέτρα που αποφασίστηκαν φαίνεται να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και προς όφελος των καταναλωτών. Είναι σημαντικό ότι επανέρχεται η επιδότηση ρεύματος και η μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως εισηγηθήκαμε καθώς επίσης και η αύξηση του επιδόματος τέκνου και η εισαγωγή της πρόνοιας για επίδομα Τέκνου σε φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών.»

Αναμένουμε, σημειώνουν, ότι τα μέτρα που αποφασίστηκαν και αφορούν τη βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής, θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους με στόχο μια ολοκληρωμένη πολιτική στήριξης των οικογενειών.

«Καταθέτουμε προβληματισμούς και ερωτήματα, τόσο για την αποτελεσματική εφαρμογή κάποιων μέτρων που αποφασίστηκαν, όσο και για το κατά πόσο αυτά καλύπτουν ουσιαστικά τις ανάγκες ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από το κύμα ακρίβειας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η προσθήκη του κρέατος και των λαχανικών στα προϊόντα με μηδενικό ΦΠΑ τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου και όχι άμεσα. Όπως παρατηρήθηκε σε προηγούμενη παρόμοια απόφαση, η καθυστέρηση εφαρμογής του μέτρου δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει αισχροκέρδεια και αδικαιολόγητη αύξηση των τιμών. Για να είναι αποτελεσματικό το μέτρο θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκινήσουν άμεσα έλεγχο στις τιμές αυτών των προϊόντων.

Η επιδότηση του στεγαστικού επιτοκίου για δάνεια που συνάφθηκαν από την 1/1/2022 μέχρι 31/12/2023 δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των αλλεπάλληλων αυξήσεων στα δανειστικά επιτόκια αφού με βάση τους περιορισμούς που τίθενται, επωφελείται μόνο μια μικρή μερίδα των επηρεαζόμενων δανειοληπτών.

Το σχέδιο «Φτωτοβολταϊκά για όλους» είναι σημαντικό γιατί βοηθά για την απεξάρτηση από ενεργοβόρες και κοστοβόρες πηγές ενέργειας. Χρειάζεται όμως να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.

Για τους λήπτες ΕΕΕ, δεν αντιμετωπίζεται η διάβρωση του εισοδήματος τους από την ακρίβεια αφού παραμένει σταθερό το ποσό που λαμβάνουν από το 2014.  Επίσης απουσιάζουν οποιαδήποτε μέτρα στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων.

Όσο αφορά τα μέτρα που εμπίπτουν στη Στεγαστική Πολιτική, ανακοινώθηκαν μόνο οι τίτλοι και ως εκ τούτου θα αναμένουμε την ενημέρωση που θα γίνει από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών.

Επιπλέον, επιβάλλεται όπως άμεσα η Κυβέρνηση  αναλάβει πρωτοβουλία για μέτρα επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και διεύρυνσης της ΑΤΑ για κάλυψη όλων των εργαζομένων.

Η Πλατφόρμα των 14 οργανώσεων, τονίζεται, θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει αποφασιστικά με στόχο την προστασία και στήριξη του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.