Ανανεώθηκε η Συλλογική Σύμβαση των εργαζομένων στην εταιρεία ΚΕΟ-SWS

632

Ανανεώθηκε μετά την μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η Συλλογική Σύμβαση στην εταιρεία ΚΕΟ-SWS που αφορά 450 εργαζομένους.

Η Σύμβαση θα είναι σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 και προνοεί αυξήσεις μισθών 300 ευρώ εφάπαξ για το 2021 για κάθε εργαζόμενο.

Το 2022 βασικές αυξήσεις ως εξής:

Για εργαζομένους με μισθό 1000-1250 ευρώ αύξηση 40 ευρώ, με μισθό 1250-1666 αύξηση 45 ευρώ, για 1667-2499 αύξηση 55 ευρώ και από 2500 ευρώ και πάνω αύξηση 60 ευρώ.

Ταυτόχρονα, από 1η Ιανουαρίου 2022 ο ελάχιστος μισθός πρόσληψης για όλα τα επαγγέλματα καθορίστηκε στα 1060 ευρώ βασικός μισθός.

Για το 2023 θα παραχωρηθούν οι πιο κάτω βασικές αυξήσεις:

Για εργαζόμενους με μισθό από 1000-1250 ευρώ, 40 ευρώ. Για εργαζόμενους 1250-1666 αυξήσεις 45 ευρώ. Για 1667-2499 ευρώ αυξήσεις 55 ευρώ. Για 2500 και πάνω αυξήσεις 60 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 ο ελάχιστος μισθός πρόσληψης για όλα τα επαγγέλματα καθορίζεται στα 1080 ευρώ βασικός μισθός.

Όσοι εργαζόμενοι λόγω του νέου ελάχιστους μισθού πρόσληψης, πάρουν ψηλότερη αύξηση από τις πιο πάνω αυξήσεις για να φτάσουν τον μισθό πρόσληψης, δεν θα πάρουν επιπλέον και τις πιο πάνω αυξήσεις.

Με τη λήξη της Σύμβασης, οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν διάλογο ως προς τις κλίμακες μισθοδοσίας.

Σε ότι αφορά τις ετήσιες άδειες, από την 1η Ιανουαρίου 2022, επανήλθαν οι 4 μέρες άδεια που αναλογούν στον 13ο και 14ο μισθό.

Στο Ταμείο Προνοίας θα αυξηθεί η εισφορά του εργοδότη κατά 0,5% την 1η Ιανουαρίου 2022, κατά 1% την 1η Ιανουαρίου 2023 και κατά 1,5% την 1η Ιανουαρίου 2024.

Στο Ταμείο Ευημερίας ο εργοδότης από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα εισφέρει 0,20% του μισθού για κάθε υπάλληλο μέλος των Συντεχνιών.

Τέλος, ενσωματώθηκε στην Σύμβαση ο Κώδικας που υπογράφηκε μεταξύ Συντεχνιών και ΟΕΒ που αφορά την σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας.