Βάσει νόμου η αύξηση των συντάξεων και όχι “δώρο” της κυβέρνησης!

705

Η κυβέρνηση εξήγγειλε 34 εκατομμύρια ευρώ για τους συνταξιούχους στο πακέτο των μέτρων που αποφάσισε  το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου συνολικού κόστους 103 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο η ΕΚΥΣΥ διευκρινίζει πως το ποσοστό 4.3% που έχει ανακοινωθεί ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις 165.000 συνταξιούχων αφορά στην αύξηση που σχετίζεται με την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) και δεν χρειάζεται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να δοθεί!

Οπως εξηγεί με ανακοίνωση της η ΕΚΥΣΥ, με βάση τη νομοθεσία του ΤΚΑ από το 1980 προβλέπεται αναπροσαρμογή των συντάξεων δύο φορές τον χρόνο, κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αύξηση που θα χορηγηθεί σε όλες τις συντάξεις είναι ίση με την αύξηση του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, δηλαδή Ιανουάριος-Ιούνιος 2022 σε σύγκριση με τον μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, νοουμένου ότι η αύξηση είναι ίση με 1% τουλάχιστον.

Έχοντας υπόψη ότι ο πληθωρισμός είναι στα ύψη, με βάση τις προβλέψεις αναμένεται η ΑΤΑ να είναι 4,3% και το κόστος καλύπτεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ΕΚΥΣΥ επιμένει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εισηγήσεις της οργάνωσης για πραγματική στήριξη των συνταξιούχων και ιδιαίτερα των χαμηλοσυνταξιούχων. Υπενθυμίζουμε ότι ανάμεσα στα αιτήματά της είναι η κάλυψη των χαμηλοσυνταξιούχων με τον κώδικα 08 της ΑΗΚ καθώς και η ένταξή τους στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ώστε να έχουν την έκπτωση 20% στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, εισηγείται την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και να επιχορηγεί φάρμακα που δεν  καλύπτονται από το ΓΕΣΥ ώστε να μην επιβαρύνονται  σημαντικά  τα εισοδήματα των συνταξιούχων.

Η κυβέρνηση στο παρόν πακέτο μέτρων που εξήγγειλε θα μπορούσε  να δεχτεί τις προτάσεις της ΕΚΥΣΥ για παραχώρηση αντισταθμιστικών παροχών για όσο καιρό διαρκεί το κύμα ακρίβειας.