Δεκαπλάσιο πρόστιμο σε εργοληπτική εταιρεία για θέματα ασφάλειας αποφάσισε το Ανώτατο

238

Την αύξηση της ποινής προς εργοληπτική εταιρεία για παραβάσεις στις διατάξεις του νόμου για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, αποφάσισε στις 25 Ιανουαρίου το Ανώτατο Δικαστήριο, δεκαπλασιάζοντας το ποσό που είχε επιβληθεί ως πρόστιμο, μετά την αρχική εκδίκαση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η αναθεώρηση του ύψους του προστίμου προέκυψε μετά από έφεση που καταχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με εισήγηση του Δημόσιου Κατηγόρου, διαπιστώνοντας ότι η ποινή που επέβαλε το πρωτόδικο δικαστήριο «ήταν έκδηλα ανεπαρκής», όπως αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εκδικάζοντας υπόθεση ποινικής δίωξης εταιρείας, στην οποία προχώρησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για θέματα ασφάλειας στην εργασία, επιδίκασε στις 5 Οκτωβρίου 2021 πρόστιμο €750 στην εταιρεία, για παραβάσεις της νομοθεσίας «που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετά την εξέταση της έφεσης, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε στις 25 Ιανουαρίου 2023 την αύξηση του συνολικού προστίμου σε €7.500. Συγκεκριμένα, η εταιρεία καλείται να καταβάλει €1.500 για πέντε διαφορετικές παραβάσεις της νομοθεσίας.

Οι παραβάσεις αφορούν σε παράλειψη διασφάλισης της πραγματοποίησης εργασιών σε ύψος, παράλειψη εγκατάστασης κατάλληλων εξέδρων εργασίας στα ικριώματα, παράλειψη τοποθέτησης κατάλληλων κιγκλιδωμάτων και θωρακίων ικανοποιητικού ύψους και αντοχής στις εξέδρες εργασίας και παράλειψη διασφάλισης της ευστάθειας των ικριωμάτων, καθώς και παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων σε όλα τα άκρα και ανοίγματα δαπέδων με επαρκές ύψος, παράλειψη χρησιμοποίησης κατάλληλης φορητής κλίμακας και παράλειψη τοποθέτησης ευκρινούς και εμφανούς σήμανσης και περίφραξης ικανοποιητικής αντοχής και ύψους.

Πηγή: ΚΥΠΕ