Δικαίωση εργαζομένων που παραβιάζονταν τα προσωπικά τους δεδομένα

386

Δικαιώνει τους εργαζόμενους μεγάλης εταιρείας και τις Συντεχνίες τους η απόφαση της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με καταγγελία που υπέβαλαν οι Συντεχνίες ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ και η αντίστοιχη της ΣΕΚ που αφορούν εγκατάσταση καμερών  παρακολούθησης στο σημείο που βρίσκεται το μηχάνημα που κτυπούν κάρτα και την τήρηση προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων. Στην απόφαση τονίζεται επίσης η ανάγκη να προηγείται συνεννόηση της εταιρείας με τις Συντεχνίες και για αυτά τα ζητήματα.

Συγκεκριμένα, οι Συντεχνίες υπέβαλαν καταγγελία στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε σχέση με την αντικατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος κτυπήματος κάρτας το οποίο δεν συνάδει με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού. Επιπρόσθετα, καταγγέλθηκε και η χρήση και διάρκεια των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.

Η Επίτροπος μετά την εξέταση της υπόθεσης καλεί την εταιρεία να αναστείλει την εγκατάσταση του αναβαθμισμένου συστήματος κτυπήματος κάρτας που περιλαμβάνει και την εγκατάσταση κάμερας και να καταστρέψει το υλικό που έχει συλλέξει. Επίσης, την καλεί να επιλέξει μέσα από διαφανείς διαδικασίες με τη συμμετοχή των αντιπροσώπων των εργοδοτουμένων διαφοροποιημένα μέτρα και λύσεις τα οποία να είναι κατάλληλα και επαρκή και να διασφαλίζουν τα εχέγγυα νομιμότητας, διαφάνειας, διατήρησης, αναλογικότητας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να υποβληθεί στο Γραφείο της προσχέδιο των διαδικασιών μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020.

Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί η εταιρεία με την πιο πάνω εντολή θα εξεταστεί από την Επίτροπο η αναγκαιότητα λήψης αυστηρότερων διοικητικών μέτρων εναντίον της.