Εκστρατεία συλλογής υπογραφών για το πέναλτι στις συντάξεις

258

Η ομάδα Πρωτοβουλίας για Κατάργηση του Πέναλτι 12% στις Συντάξεις, στη νέα της συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στο Οίκημα της ΠΕΟ στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή και νέων Οργανώσεων, αποφάσισε ομόφωνα για τα επόμενά της βήματα.

Επαναβεβαιώθηκε ο στόχος για άσκηση της αναγκαίας κοινωνικής πίεσης προς την κυβέρνηση για την κατάργηση του πέναλτι 12% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας τους. Σημειώνεται ότι με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 63 έχουν όσοι εργάστηκαν και κατέβαλαν εισφορές για περίοδο από 33 μέχρι και 50 χρόνια και είναι παραπλανητική η προσπάθεια να λεχθεί ότι αυτό ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους.

Κατά την σύσκεψη αποφασίστηκε ως πρώτο βήμα να πραγματοποιηθεί Παγκύπρια εκστρατεία συλλογής υπογραφών με αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για κατάργηση του πέναλτι 12%. Η εκστρατεία συλλογής υπογραφών θα γίνει και διαδικτυακά. Παράλληλα, θα ζητηθούν συναντήσεις με τα κόμματα και τους υποψήφιους Προέδρους για να δοθεί η δυνατότητα στη Ομάδα Πρωτοβουλίας να τους ενημερώσει και να ζητήσει την στήριξή τους. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας θα αξιολογήσει στη συνέχεια τα αποτελέσματα των ενεργειών και αναλόγως θα προγραμματιστούν οι επόμενες ενέργειες της.

Οι Οργανώσεις που αποτελούν την Ομάδα Πρωτοβουλίας Για Κατάργηση του Πέναλτι 12% στις συντάξεις: ΠΕΟ, ΕΚΥΣΥ, ΠΟΒΕΚ, Κίνηση για Άμεση Κατάργηση του 12% των Αποκοπών για σύνταξη στα 63 για όλους, Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων, Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας, ΕΚΑ, ΠΟΓΟ, Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων, ΕΔΟΝ, Νεολαία Οικολόγων, Προοδευτική Κίνηση Καθηγητών, Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων, Σύνδεσμος Υπαλλήλων Λαϊκής Τράπεζας, ΣΥ.Μ.Ε.Α., ΠΟΑΣΟ, Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα, ΕΔΕΦ, ΠΣΕΜ.