ΕΚΥΣΥ: Να τερματιστεί η διπλή ασφάλιση υγείας των οικιακών βοηθών

331

Επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απέστειλε η ΕΚΥΣΥ ζητώντας τον τερματισμό της διπλής ασφάλισης υγείας των οικιακών βοηθών που φροντίζουν συνταξιούχους.

Η ΕΚΥΣΥ κάνει λόγο για έντονες διαμαρτυρίες από ηλικιωμένους οι οποίοι χρειάζονται φροντίδα και

είναι υποχρεωμένοι να εργοδοτούν οικιακούς βοηθούς. Συγκεκριμένα διαμαρτύρονται για την διπλή επιβάρυνση που έχουν για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των οικιακών βοηθών που τους φροντίζουν.

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλοι οι πολίτες που έχουν την συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και είναι Ευρωπαίοι πολίτες ή πολίτες τρίτων  χωρών οι οποίοι έχουν αποκτήσει νόμιμο δικαίωμα μόνιμης διαμονής, είναι δικαιούχοι στο ΓεΣΥ  και ως εκ τούτου υποχρεώνονται εφόσον εργάζονται να εισφέρουν στο ΓεΣΥ τόσον οι αλλοδαποί όσον και οι εργοδότες τους (συνταξιούχοι).

«Παράλληλα από ότι γνωρίζουμε ο Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμος δημιουργεί ξεχωριστή υποχρέωση για σύναψη ιδιωτικής ασφάλισης με αποτέλεσμα τόσον  ο εργοδότης (συνταξιούχος) όσον και ο/η αλλοδαπός εργαζόμενος/η να υποχρεώνονται να πληρώνουν διπλά για να έχουν πρόσβαση σε ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή φροντίδα», σημειώνει η ΕΚΥΣΥ προσθέτοντας πως έχοντας υπόψη ότι από 1/6/2020 θα εφαρμοστεί και η 2η φάση του ΓεΣΥ με κάλυψη και της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης ζητούμε όπως καταργηθεί η πρόνοια για υποχρέωση για  ιδιωτική ασφάλιση των οικιακών βοηθών ή και άλλων εργαζομένων από τρίτες χώρες αφού θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ.

Η ΕΚΥΣΥ θεωρεί ότι επιβάλλεται η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας ή ενδεχομένως να δοθούν σαφείς οδηγίες προς το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα και τις ασφαλιστικές εταιρείες  ούτως ώστε να μην πληρώνονται διπλές εισφορές για την κάλυψη των οικιακών βοηθών των συνταξιούχων. Η  ιδιωτική ασφάλεια θα πρέπει να περιοριστεί μόνο για ότι δεν καλύπτεται από το ΓεΣΥ.