Επιδείνωση συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και αύξηση ξενοφοβίας εν μέσω της πανδημίας

426

Επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης προσφύγων και αιτητών ασύλου εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και των προσπαθειών για στήριξη της ομαλής ένταξης τους στην κυπριακή κοινωνία, διαπιστώνει η UNHCR στην Κύπρο. Τα δυσμενή αυτά δεδομένα επιβεβαιώνουν και οι μαρτυρίες που έδωσαν οι ίδιοι οι πρόσφυγες και αιτητές ασύλου που πήραν μέρος στην τελική δημοσιογραφική διάσκεψη της εκστρατείας «Aware», που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Μιλώντας στη δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε την Τρίτη 2 Ιουνίου μέσω διαδικτύου, η Αντιπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο Katjia Saha επεσήμανε ότι «οι κύριες εστίες ανησυχίας στην Κύπρο έχουν να κάνουν με την πρόσβαση των αιτητών ασύλου στο έδαφος» των ελευθέρων περιοχών της Κύπρου, «με τις διαδικασίες ασύλου» που έχουν περαιτέρω επιβραδυνθεί και «την απόφαση για μεταφορά ευάλωτων αιτητών ασύλου για άγνωστο χρόνο σε κέντρα υποδοχής όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού…». Παράλληλα η UNHCR διαπιστώνει αύξηση της ξενοφοβίας, επιδείνωση των συνθηκών στέγασης και προβλήματα στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας.

Την ανάγκη για κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσής τους, με κύρια τη στέγαση, αλλά και για συμμετοχή σε προγράμματα ένταξης για πρόσβαση στην εργασία, αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής, ανέδειξαν οι πρόσφυγες και αιτητές ασύλου που συμμετείχαν στην δημοσιογραφική διάσκεψη. Πήραν τον λόγο πρόσφυγες και αιτητές ασύλου από την Συρία, την Παλαιστίνη, το Ιράκ, το Καμερούν, το Ιράν, τη Σομαλία, τη Σιέρα Λεόνε και αλλού.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια με τη συνδρομή της UNHCR και τη συνεργασία της κυβέρνησης για να υπάρξει ροή πληροφόρησης προς τις κοινότητες των προσφύγων και μεταναστών σε διάφορες γλώσσες για τη λήψη προληπτικών μέτρων υγείας και για την εφαρμογή των περιορισμών. Όμως, σύμφωνα με όσα έχουν λεχθεί στη δημοσιογραφική διάσκεψη, οι δυνατότητες αρωγής ευάλωτων προσώπων από τις υπηρεσίες του κράτους ήταν περιορισμένες, ενώ επηρεάστηκε και η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων ασύλου.

Η αντιπρόσωπος της UNHCR επεσήμανε ιδιαίτερα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας λόγω του υπερπληθυσμού και της απομόνωσης και υποστήριξε την ανάγκη να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ και οι καλές πρακτικές που προσφέρει η UNHCR. Ως θετικό γεγονός αξιολογείται η ετοιμασία για πρώτη φορά ενός Εθνικού Σχεδίου για την Ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Κύπρο με βάση συγχρηματοδοτούμενο έργο από την ΕΕ και κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών.