ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ/Κ ΠΛΕΥΡΑ

335

Τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την παράδοση των έργων που έχουν παραδοθεί από την τουρκοκυπριακή πλευρά στους νόμιμους δικαιούχους τους, ανακοινώνει το Υπουργείο  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, μέσω των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, το Υπουργείο έχει αναλάβει τη φύλαξη των έργων τέχνης που έχουν παραδοθεί από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται, το Υπουργείο «ανακοινώνει ότι αποφάσισε τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για την παράδοση των έργων στους νόμιμους δικαιούχους».