Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ στην ΓΣ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Λιμενεργατών στην Αθήνα

427

Η ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του EDC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14-15 Νοεμβρίου με τη Γ.Γ. της Συντεχνίας Νάτια Κυρίτση και τον Οργανωτικό Γραμματέα του Τμήματος Λεμεσού Ηράκλη Μαρίνο.

Η Γενική Συνέλευση πήρε σημαντικές αποφασίσεις για τους Λιμενεργάτες και τους εργαζόμενους στα λιμάνια της Ευρώπης, τη διαδικασία του Κοινωνικού διαλόγου της Ε.Ε., την πολιτική για την πράσινη μετάβαση, τα πλοία 55 ποδών. Οι χώρες μέλη του EDC ενημέρωσαν για την τρέχουσα κατάσταση στα λιμάνια των χωρών τους.

Εξέφρασε την αλληλεγγύη του με τον λαό της Παλαιστίνης και ενάντια στους πολέμους. Το EDC εξαγγέλλει ημέρα δράσης για την ειρήνη σε όλα τα λιμάνια της Ευρώπης που έχει μέλη την 30η Νοεμβρίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πορεία δράσης για το 2023 καθώς και τη δράση των επιτροπών Ισότητας και Ασφάλειας και Υγείας.

Επίσης ενέκρινε το κατ’ αρχήν πλάνο δράσης και τα οικονομικά της οργάνωσης για το 2024.