Κοινή ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας, ΟΑΥ και ΠΙΣ για τον κορωνοϊό

259

Το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ), ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού ενημερώνουν τους πολίτες για τα ακόλουθα:

  1. Σε περίπτωση που πολίτης αντιμετωπίζει ύποπτα συμπτώματα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό, καλείται να επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τον Προσωπικό του Ιατρό, ο οποίος θα του δώσει τις αρχικές οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει. Ο Προσωπικός Ιατρός θα επικοινωνεί, εκεί και όπου θεωρεί απαραίτητο, με τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας και θα αποφασίζεται από κοινού το σχέδιο αντιμετώπισης της κάθε περίπτωσης και θα ενημερώνει τον πολίτη ανάλογα.
  • Σε περίπτωση που πολίτης έχει διαγνωστεί θετικός και θα πρέπει να περιοριστεί στο σπίτι, θα παρακολουθείται μέσω τηλεφώνου από τον Προσωπικό του Ιατρό, ο οποίος θα του παρέχει σχετικές οδηγίες. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω πολίτες πρέπει να επικοινωνούν με τους Προσωπικούς τους Ιατρούς και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες τους.
  • Δεδομένης της έκτακτης κατάστασης, αναμένεται από όλους τους πολίτες να συνεργαστούν στον μέγιστο βαθμό και κυρίως να συμβάλλουν ώστε οι επαγγελματίες υγείας να παραμείνουν σε δράση, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Για να γίνει αυτό εφικτό, καλούνται οι πολίτες για μη επείγοντα περιστατικά, τα οποία δεν αφορούν συμπτωματολογία κορωνοϊού, να εξυπηρετούνται από τους Προσωπικούς ή τους Ειδικούς Ιατρούς μέσω τηλεφώνου. Μόνο στις περιπτώσεις επειγόντων και σοβαρών περιστατικών, σύμφωνα με την κρίση του Ιατρού και κατόπιν τηλεφωνικής αξιολόγησης, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τους ιατρούς στα ιατρεία τους. Ανάλογες κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ήδη σταλεί σε όλους τους ιατρούς τους ΓεΣΥ.
  • Σε περίπτωση που ο Προσωπικός Ιατρός δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους δικαιούχους του καταλόγου του, θα έχει ορίσει αντικαταστάτη Ιατρό, ο οποίος αναλαμβάνει προσωρινά την εξυπηρέτησή τους. Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν έχει ανταπόκριση είτε από τον Προσωπικό του Ιατρό ή από τον αντικαταστάτη του, οφείλει να ενημερώσει τον Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ώστε να τύχει άμεσου χειρισμού από τον Οργανισμό.

Αναμένεται από όλους τους πολίτες η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω εφόσον η επιτυχής διαχείριση της έκτακτης κατάστασης εξαρτάται από ΟΛΟΥΣ. Καλείστε όπως συμμορφωθείτε με τα ανωτέρω, ούτως ώστε να διευκολυνθεί το έργο των παροχέων και να διασφαλιστεί στον μέγιστό δυνατό βαθμό η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που θα φέρει η πανδημία που βιώνει η Κύπρος. Στόχος όλων είναι η ασφάλεια της υγείας και της ζωής των πολιτών μας.