Κοινό μέτωπο αγώνα κατά της ακρίβειας

281

Οι Συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες 20 Σεπτεμβρίου 2023, στην ΠΕΟ, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους ζωής.

Οι οργανώσεις εκφράζουν, με ανακοίνωση τους, την έντονη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν είναι αποτελεσματικά και δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια με ουσιαστικό τρόπο που να προστατεύουν τους καταναλωτές.

Στην σύσκεψη αποφασίστηκε όπως προσκληθεί νέα διευρυμένη συνάντηση στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 3.00 μ.μ. στα γραφεία της ΣΕΚ με την συμμετοχή άλλων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και κοινωνικών οργανώσεων με στόχο την ετοιμασία συγκεκριμένων προτάσεων που θα βασίζονται στους εξής άξονες προτεραιότητας:

1. Στην μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Στην μείωση των τιμών των καυσίμων.

3. Στην μείωση των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα- ποτά).

4. Την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για μείωση των δανειστικών επιτοκίων.

5. Τον αποτελεσματικό έλεγχο για αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και την προώθηση της διαφάνειας.

6. Την προστασία της αγοραστικής αξίας των εισοδημάτων από την έντονη πληθωριστική πίεση και την σμίκρυνση των οικονομικών ανισοτήτων.

Ως πρώτο βήμα οι οργανώσεις οι οποίες θα αναπτύξουν κοινή δράση για αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα ζητήσουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Πρόεδρο της Βουλής με αίτημα την άμεση λήψη ολοκληρωμένων μέτρων πολιτικής για αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Αναλόγως της ανταπόκρισης που θα υπάρχει θα αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες.

Υπενθυμίζουμε ότι η δημιουργία του μετώπου κατά της ακρίβειας έγινε με πρωτοβουλία της ΠΕΟ που κάλεσε τη σύσκεψη, στην οποία ανταποκρίθηκαν οι υπόλοιπες οργανώσεις.