Κύπρος: Σχεδόν 200 χιλιάδες άνθρωποι σε κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού

279

Ένα στα πέντε νοικοκυριά αδυνατεί να ζεστάνει το σπίτι του λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Η κρίση του κορονοϊού βρήκε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού σε κατάσταση φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού, λόγω των πολιτικών οι οποίες εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, το 21% δηλώνει ότι αδυνατεί να ζεστάνει το σπίτι του λόγω οικονομικών προβλημάτων. Μάλιστα, το ποσοστό στην Κύπρο είναι το τρίτο υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, μετά τη Βουλγαρία (30,1%) και τη Λιθουανία (26,7%). Στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 6,9%, ενώ οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις είναι η Φινλανδία, η Αυστρία, η Σουηδία, η Σλοβενία, το Λουξεμβούργο, η Εσθονία και η Γερμανία (όλες 2% περίπου).

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία βασίζονται σε δεδομένα του 2019, συνάδουν με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, τα οποία δείχνουν ότι το 22,3% βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή/και κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό σημαίνει ότι 194.400 άτομα περίπου ζουν σε νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, ή/και αντιμετωπίζουν σοβαρές υλικές στερήσεις, ή/και έχουν πολύ χαμηλό δείκτη έντασης εργασίας.

Το ποσοστό του πληθυσμού, που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημά του είναι κάτω από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχειας (9.729 ευρώ για νοικοκυριά ενός ατόμου και 20.431 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά) είναι 14,7%. Επίσης, το ποσοστό του πληθυσμού με Σοβαρή Υλική Στέρηση, δηλαδή το ποσοστό όσων λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν μπορούν, για παράδειγμα, να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος/νερού ή τα δάνειά τους ή δεν μπορούν να έχουν το χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση, ή να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη, είναι 9,1%. Ακόμη, το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλό Δείκτη Έντασης Εργασίας, δηλαδή οι ενήλικες στο νοικοκυριό εργάστηκαν κατά την περασμένη χρονιά λιγότερο από 20% της συνολικής τους δυνατότητας, είναι 6,8%.

Και με διαρροές στην οροφή

Εν τω μεταξύ, στην ίδια έκθεση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, στην οποία επισημαίνεται ότι το 21% δηλώνει ότι αδυνατεί να ζεστάνει το σπίτι του λόγω οικονομικών προβλημάτων, αναφέρεται επίσης ότι το 31,1% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω διαρροών από την οροφή του σπιτιού του. Σημειώνεται μάλιστα ότι το ποσοστό στην Κύπρο είναι το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, όπου ο μέσος όρος είναι 12,7%.

Απο: Χαραυγή