Μέτρα αντίδρασης αποφάσισαν οι Συντεχνίες εάν δεν αποκατασταθεί πλήρως η ΑΤΑ

338

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πανσυνδικαλιστική συνάντηση για το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), στην οποία πήραν μέρος οι Οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΠΑΣΥΚΙ, ΕΤΥΚ, ΠΟΑΣΟ, ΕΣΚ, ΣΑΚ, ΣΑΚΣ και ΣΥΚΣ.

Οι Οργανώσεις επανέλαβαν την ομόφωνη θέση τους για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ και απόδοσή της στη βάση της φιλοσοφίας της, όπως προνοείται στη Μεταβατική Συμφωνία του Ιουλίου του 2017, καλώντας το σύνολο των εμπλεκομένων (Κυβέρνηση και εργοδοτικές Οργανώσεις) να σεβαστούν το περιεχόμενο της Συμφωνίας.

Ταυτόχρονα, οι Οργανώσεις επαναβεβαίωσαν την αυστηρή προσήλωσή τους στην ανάγκη επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων και του θεσμού της ΑΤΑ στο σύνολο των εργαζομένων σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, για την αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών τους από την έξαρση του πληθωρισμού.

Οι Οργανώσεις υπογράμμισαν ότι αναμένουν τη θετική κατάληξη στο όλο θέμα στην κοινή συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2023, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση. Ειδικότερα, αναμένουν από τον Υπουργό Εργασίας, ως τον θεματοφύλακα των εργασιακών σχέσεων και της εργασιακής ειρήνης, να εκπληρώσει τον ρόλο και την αποστολή του, καταθέτοντας τη θέση της Κυβερνητικής Πλευράς και προβαίνοντας σε ενέργειες προς την πιο πάνω κατεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση, οι Οργανώσεις θα συνέλθουν σε νέα σύσκεψη, στις 12 Ιανουαρίου 2023, για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας. Στην περίπτωση δε, στην οποία δεν θα υπάρξει θετική κατάληξη, οι Οργανώσεις θα λάβουν οριστικές αποφάσεις για λήψη καθολικών μέτρων αντίδρασης, για τα οποία την αποκλειστική ευθύνη θα φέρουν όσοι με παρελκυστικές μεθοδεύσεις προσπαθούν να πλήξουν τον ζωτικό για τους εργαζόμενους αλλά και την οικονομία του τόπου θεσμό της ΑΤΑ.