Μέτρα στήριξης του λαού κατά της ακρίβειας απαιτεί η ΠΕΟ

474

Την εφαρμογή μέτρων από την κυβέρνηση προς στήριξη των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων (συνταξιούχων, ανέργων και ευάλωτων ομάδων), καθώς και για την προστασία των καταναλωτών “από την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια”, ζητά με ανακοίνωσή της η ΠΕΟ.

Οι πρόσφατα ανακοινωθείσες από το Παρατηρητήριο Τιμών αυξήσεις τιμών σε μεγάλο αριθμό προϊόντων, αγαθών και βασικών ειδών διαστροφής, καθώς και οι σημαντικές αυξήσεις στα υλικά οικοδομής, επιβαρύνουν, σύμφωνα με την ΠΕΟ, ακόμη περισσότερο καταναλωτές και εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν ήδη πληγεί από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τη μείωση των εισοδημάτων που προκάλεσε η πανδημία.

Δεδομένων των ανωτέρω, η ΠΕΟ ζητά, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων στήριξης των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, όπως η πλήρης επαναφορά της ΑΤΑ και η επέκτασή της σε όλους τους εργαζόμενους ως μηχανισμού αποκατάστασης της αγοραστικής αξίας των μισθών, η αύξηση των επιδομάτων πρόνοιας προς αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης, ο ανασχεδιασμός και η διεύρυνση της στεγαστικής πολιτικής του κράτους για απόκτηση κατοικίας ιδιαίτερα από τους νέους, η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά με σκοπό την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.