Νέα γνωμάτευση δικαίωσης των εκπαιδευτικών

316

Μετά από προτροπή των Συντεχνιών ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και της αντίστοιχης Συντεχνίας της ΣΕΚ, που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε προσωπικές ενστάσεις προς την διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με το καθεστώς εργοδότησής τους. Μετά από μια διαδικασία που κράτησε σχεδόν έξι μήνες, αποστάληκε στις 8 Μαρτίου η πρώτη γνωμάτευση-απάντηση σε εργαζόμενο σε ένα από τα εν λόγω προγράμματα και συγκεκριμένα στα Μουσικά Σχολεία.

Η απάντηση για ακόμη μια φορά δικαιώνει τον πολυετή αγώνα των εκπαιδευτικών και των Συντεχνιών τους αφού ξεκάθαρα η διευθύντρια των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και μετά από έρευνα που διεξήχθη από τους λειτουργούς του Τμήματος, αποφάνθηκε ότι  το καθεστώς εργοδότησης των εργαζόμενων σε αυτό το πρόγραμμα είναι σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου και άρα μισθωτής απασχόλησης.

Οι Συντεχνίες αναμένουν πως και οι υπόλοιπες γνωματεύσεις θα έχουν την ίδια αξιολόγηση.

«Για ακόμη μια φορά επαναλαμβάνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και η νέα κυβέρνηση οφείλουν να αναγνωρίσουν αυτές τις γνωματεύσεις από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να άρουν άμεσα την αδικία που υφίστανται εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια οι εκπαιδευτικοί στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας», δήλωσε ο Χαράλαμπος Αναστασίου, στέλεχος της ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ διαβεβαιώνοντας πως οι Συντεχνίες θα

 συνεχίσουν τον αγώνα για πλήρη δικαίωση όλων των εκπαιδευτικών που απασχολούνται και στα υπόλοιπα προγράμματα.