Νομοσχέδια για πάταξη της βίας και καταπολέμησης της παρενόχλησης

393

Δύο πολύ σημαντικά νομοσχέδια συζητούνται αυτές τις μέρες στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής σχετικά α) με την ψήφιση νόμου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και β)  τη συμπερίληψη του Κώδικα πρόληψης και καταπολέμησης της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στον Νόμο περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Στόχος των Επιτροπών είναι η ψήφισή τους από την Βουλή πριν από το κλείσιμο του Σώματος στις 22 Απριλίου.

Παρούσα στις δύο συνεδρίες των Επιτροπών ήταν η Γραμματέας του Κεντρικού Γραφείου Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ Μαρίνα Κούκου, η οποία κατέθεσε τις θέσεις της Ομοσπονδίας για τα δύο πολύ σοβαρά ζητήματα.

Σε ότι αφορά την πρόταση για τροποποίηση του νόμου Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση έτσι που  οι επιχειρήσεις να υιοθετούν και να εφαρμόζουν Κώδικα πρόληψης και καταπολέμησης της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και την αύξηση των ποινών, επεσήμανε ότι  είναι  θετική εξέλιξη που ενισχύει την υφιστάμενη πρόνοια που υποχρεώνει τους εργοδότες να λαμβάνουν «κάθε πρόσφορο και έγκαιρο μέτρο» για αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών. Ο υιοθέτηση κώδικα θα λειτουργήσει ως εργαλείο α) για την ενημέρωση και κατάρτιση των εργαζομένων για τη νομοθεσία και τις πρόνοιες της β) θα καθορίζει και θα καθοδηγεί για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στις περιπτώσεις που θα προκύψουν τέτοιες συμπεριφορές ή παράπονα και γ) η αύξηση των ποινών θα λειτουργήσουν και αποτρεπτικά αλλά θα συμβάλουν και στην άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η ΠΕΟ υπέγραψε  Κώδικα μαζί με την ΣΕΚ και την ΟΕΒ το 2019 και το Γραφείο Γυναικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ τον διένειμε σε 20,000 εργαζόμενες στη διάρκεια της Παγκύπριας Εκστρατείας για την 8η του Μάρτη 2020. «Ήδη στις υπό ανανέωση Συλλογικές Συμβάσεις, οι Συντεχνίες προωθούν το αίτημα ώστε ο Κώδικας αυτός να αποτελεί παράρτημα των συλλογικών συμβάσεων και παράλληλα θα  παρακολουθούμε κατά πόσο εφαρμόζεται ή όχι από τους εργοδότες», δήλωσε η Μ. Κούκου.

Όπως επεσήμανε, η τροποποίηση του Νόμου και η εισαγωγή σε αυτόν του Κώδικα θα βοηθήσει στην υιοθέτησή του και από μη οργανωμένες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όπου δεν υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις. «Βέβαια, η ουσία είναι η υιοθέτηση του Κώδικα να μην είναι απλά μια διακήρυξη, αλλά να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν το περιεχόμενό του για την πρόληψη αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση ανάπτυξης τέτοιων απαράδεκτων συμπεριφορών», τόνισε.

Σε ότι αφορά το νομοσχέδιο που θα στοχεύει στην πάταξη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, είναι κυρωτικός Νόμος ο οποίος ενσωματώνει τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τη βία κατά των γυναικών που υπογράφηκε το 2012 και περιλαμβάνει επιβαρυντικούς παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψιν κατά την επιμέτρηση των ποινών των δραστών. Η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε την Σύμβαση το 2017 και εκ τότε εκκρεμεί η ψήφιση του κυρωτικού Νόμου.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, καταδικάζονται όλες οι μορφές έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, ενώ προστίθενται και νέα αδικήματα, όπως είναι η οικονομική και η ψυχολογική βία.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο στοχεύει στο να δώσει μια νομική ομπρέλα προστασίας στα θύματα και να παρέχει ενημέρωση, πρόληψη και προστασία στα θύματα και στη συνέχεια να αποδώσει δικαιοσύνη με καταδίκες των θυτών και αυστηρές ποινές.

«Το ζήτημα αυτό εκκρεμεί για πολλά χρόνια όμως εν όψει των αυξημένων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών καθώς και των γυναικοκτονιών η  ψήφιση του επιβάλλεται χωρίς άλλη χρονοτριβή ακριβώς για να καλύψει κενά και αδυναμίες που βλέπουν καθημερινά και το φως της δημοσιότητας όταν προκύπτουν περιστατικά και καταγγελίες για άσκηση βίας », δήλωσε η Μ. Κούκου τονίζοντας ότι το μεγάλο διακύβευμα με την ψήφιση του Νόμου είναι η πρακτική και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των προνοιών για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας από όπου και αν προέρχεται και χωρίς εξαιρέσεις.

Άντρι Μιχαήλ