Ξεκίνησε η προσπάθεια ανασύστασης του Συνεργατισμού

476

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, στην αίθουσα της ΠΟΕΔ στην Λευκωσία, η πρώτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα 19 μέλη της Επιτροπής τα οποία είναι: Αικατερίνη Μαρκουλλίδου, Πανίκος Αργυρίδης, Κυριάκος Χαραλάμπους, Γιαννάκης Ιωάννου, Χρίστος Τομπάζος, Μιχάλης Λύτρας, Πανίκος Χάμπας, Αντώνης Αντώνη, Ανδρέας Κιτρομιλίδης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Δημήτρης Κούλας, Πάμπος Ιωαννίδης, Νεόφυτος Ξενοφώντος, Απόστολος Σκουρουπάτης, Ακρίτας Ασπρής, Βάσος Παρτασίδης, Ευγένιος Ελευθερίου και Αναστάσης Γιαπάνης.

Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής της Εταιρείας εξέλεξαν ομόφωνα Πρόεδρο τον Πανίκο Χάμπα και διόρισε Γραμματέα τον Ευγένιο Ελευθερίου.

Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ έχει εγγραφεί στον Έφορο Συνεργατισμού στις 10 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, κύριος σκοπός και στόχος της Εταιρείας είναι η προώθηση των Συνεργατικών Αρχών και Αξιών και η διενέργεια μελετών για εγγραφή Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος. Σε αυτή την προσπάθεια, σημειώνεται, η Επιτροπή θα εργαστεί ενωμένη, θα δρα συλλογικά, με διαφάνεια και με κύριο μέλημά της να παρουσιάσει μια πρόταση που θα οδηγεί στην ίδρυση ενός Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος στην βάση των αρχών και αξιών της Συνεργατικής ιδέας. Οι προσπάθειες αυτές θα γίνονται παράλληλα και σε πλήρη συνεννόηση με τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Την προσπάθεια αυτή στηρίζουν οι Συνεργατικές Εταιρείες Συμμετοχών, ο Εμπορικός Τομέας του Συνεργατισμού, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ, Σύνδεσμοι Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου ΣΑΚ, Σύνδεσμος Πυροσβεστών Κύπρου, Σύνδεσμοι Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Στρατού, Ένωση Κοινοτήτων και οι Αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ-ΕΚΑ-ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ.

Σημειώνεται επίσης ότι από τις 15 Μαρτίου 2022, γίνονται δεκτές αιτήσεις από Κύπριους Πολίτες για να γίνουν μέλη της εταιρείας και να στηρίξουν την όλη προσπάθεια.