Πανσυνδικαλιστική: Όχι στην πρόταση του Υπ. Εργασίας για την ΑΤΑ

274

Την απόρριψη της πρότασης του Υπουργού Εργασίας για την ΑΤΑ αποφάσισε σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα στην Πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες.

Ανακοίνωση Πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης:

“Η Πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα 4 Μαΐου 2023, αξιολόγησε τις παραμέτρους της πρότασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει αποφασίσει ότι η πρόταση ως έχει δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Οι Οργανώσεις οι οποίες συναποτελούν την Πανσυνδικαλιστική Σύσκεψη, επαναβεβαιώνουν την ενότητα τους και την προσήλωση στο στόχο τους και εξουσιοδοτούν την διαπραγματευτική ομάδα, όπως παρουσιάσει στην προσεχή συνάντηση στον Υπουργό Εργασίας τις θέσεις και τις διαφωνίες τους επί της συγκεκριμένης πρότασης, με σκοπό τη βελτίωση και την επίτευξη συμφωνίας.

Παράλληλα, οι Οργανώσεις ξεκαθαρίζουν τη θέση τους, πως η νέα συμφωνία θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο που καθορίζει η μεταβατική συμφωνία για την ΑΤΑ του 2017 και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχονται στοιχεία που αλλοιώνουν ή αποδομούν τη φιλοσοφία της ΑΤΑ, ιδιαίτερα έχοντας υπόψη τις θέσεις που εκφράζουν οι εργοδοτικές Οργανώσεις.

Τέλος, οι Οργανώσεις παραμένουν σε εγρήγορση και συντονισμό, με στόχο την επαναξιολόγηση των εξελίξεων για τον καθορισμό των επόμενων τους βημάτων.

Οι Οργανώσεις:

ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΑΣΟ, ΣΑΚ, ΣΥΠΥΚ, ΠΑΣΥΚΙ, ΣΑΚΣ και ΣΥΚΣ”